Tagande av bilbatterier för ca 300 kr, stöld eller ringa stöld?

FRÅGA
Om någon åker in på ens gård och tar 6 använda bilbatterier till ett värde av ca300.Klassas det då som ringa stöld eller stöld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är att det beror på. Värdet på 300 kr talar för att det ska dömas för ringa stöld 8 kap 2 § Brottsbalken (beloppsgränsen brukar ligga på värden mindre än 1000 kr). Faktumet att tagandet sker på annan persons gård kan dock vara en faktor som gör att det ändå bör dömas för stöld 8 kap 1 § Brottsbalken. Det kan nämligen ses som en större kränkning att ta något från ens gård. Även om gärningen varit noggrant planerad osv. kan spela in i bedömningen.

Svaret är alltså att det beror på de samlade omständigheterna. Beloppet 300 kr talar för ringa stöld men hur stölden skett (från någons gård) talar för att stöld.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91308)