Täcker Konsumentköplagen fel vid köp av valp?

2017-11-22 i Avtal
FRÅGA
Hej. Sambon och jag köpte en valp som var besiktad men vid köpet visste inte vi att papperna på besiktningen inte fick vara äldre än en vecka. Säljaren ingår inte i ssk och vid besiktningen hade valpen ett navelbråck som inte täcks av dolda fel som säljaren påstod. Vi har fått problem med försäkringen eftersom den inte täcker dolda fel på annat än navelbråcket som har upptäcks. Valpen har eventuellt någon form av hud allergi som inte försäkringsbolaget tänker stå för. Konsumentköplagen hjälper den oss att få ersättning av säljaren i 3 år för eventuella dolda fel och kostnader för valpens allergi?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Lagval

Så som jag tolkar er fråga så har ni inte köpt valpen i en djurbutik. Avgörande för tillämpning av konsumentköplagen är vart ni har köpt valpen någonstans; har ni köpt den hos en kennel som anses bedriva näringsverksamhet tillämpas konsumentköplagen; är fallet så att ni anses ha köpt valpen av en privatperson så är det köplagen som tillämpas.

Näringsverksamhet

För att en säljare ska klassificeras som näringsidkare ska verksamheten vara av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den anses vara yrkesmässig, den behöver inte drivas med vinstsyfte, men den ska bedrivas varaktigt. Har personen ifråga som sålt valpen till er bedrivit kennel varaktigt och yrkesmässigt så är den att anses som en näringsidkare, vilket i sin tur gör att konsumentköplagen kan tillämpas. Vad jag har förstått måste inte en kennel ingå i SSK för att anses vara en näringsidkare då SSK är hundägarnas riksorganisation.

Om säljaren är en näringsidkare måste ni reklamera felet hos säljaren inom två månader från det att ni upptäckt felet, och felet måste ha upptäckts inom 3 år från köpet. Därefter kan ni kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning och pengarna tillbaka (25-28§§ Konsumentköplag(1990:932), KKL ). För att häva köpet måste det röra sig om ett väsentligt fel (29§ KKL). Såvida ni inte vill byta ut er valp mot en ny så är det avhjälpande ni ska kräva.

Privatperson

Är säljaren en privatperson som säljer valpar eller bedriver kennel som hobbyverksamhet tillämpas köplagen. Allmänna Reklamationsnämnden har i ett fall med en raskatt, som ägaren tvingades avliva efter två veckor på grund av medfödd epilepsi där säljaren hävdade att katten avlidit efter att ha ätit en växt, fastställt att fel som visar sig inom 6 månader från köpet ska per automatik anses ha funnits där vid köpet och skyddas då av köplagen (20a § KKL).

I ert fall betyder det här att valpens hudallergi, om ni har upptäckt det inom 6 månader för köpet, täcks av köplagens skydd och ni kan få ersättning härigenom.

Dolt fel

En köpare får inte åberopa fel i varan som man antas ha känt till vid köpet, (20 § Köplag (1990:931)), i det här fallet har säljaren lyft fram för er att valpen har navelbråck men hävdat att det skulle täckas av dolda fel. I det här fallet utgår jag ifrån att ni inte handlat i egenskap av konsumenter, vilket innebär att ni har en plikt att undersöka varan innan ni köper den och inte åtnjuter ett lika stort skydd som i konsumentköplagen.

Hoppas att ni fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1564)
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?

Alla besvarade frågor (97478)