Täcker framtidsfullmakten försäljning av lägenhet?

2021-11-10 i Avtal
FRÅGA
Min mamma har skrivit en framtidsfullmakt för mig och min syster. Hon är delägare i en lägenhet och nu ska den säljas. Mamma tycker att det varit jobbigt med försäljning och kontakt med mäklare och den andra delägaren. Jag och min syster har nu tagit över dialogen med mäklare och den andra delägaren och använder då framtidsfullmakten. Mamma är jätte glad. När vi nu ska signera med en mäklare måste jag ha ytterligare fullmakt eller täcker framtidsfullmakten hela försäljningen av lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, är din mamma delägare i en lägenhet som hon nu vill sälja. Hon tycker att det är jobbigt med försäljning och kontakt med mäklare. Hon har därför skrivit en framtidsfullmakt till dig och din syster. Ni har tagit över för er mamma och förhandlat med mäklare och andra delägare. Nu är det dags att signera och du undra om en framtidsfullmakt täcker även försäljning av lägenhet.

Vad är en fullmakt?
En fullmakt kan beskrivas som ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig. Den som ger någon annan en fullmakt kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för fullmaktstagare.

Framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt träder in när någon drabbas av en sådan sjukdom eller nedsättning av hälsotillståndet att de behöver hjälp med att ta hand om ekonomin samt med juridiska och personliga angelägenheter. Den som drabbas av dessa kan då enligt 1 § lag om framtidsfullmakter, välja vem eller vilka som ska företräda den och ha hand om sina angelägenheter.

Kan en framtidsfullmakt omfatta försäljning av bostad?
I Lag om framtidsfullmakter anges vilka åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Där framgår det att en framtidsfullmakt inte kan ge fullmaktshavaren behörighet att ingå äktenskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär. En fullmaktshavare får inte heller vidta åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen. Se 2 §.

Dessa är undantagen som finns uppräknade. Annars får en framtidsfullmakt omfatta alla andra personliga och ekonomiska angelägenheter. Det framgår därmed inget om att en framtidsfullmakt inte få omfatta försäljning av bostad. Med andra ord innebär det att en framtidsfullmakt får omfatta och är tillräcklig för försäljning av bostad.

Formulering av framtidsfullmakt
Sedan kan en framtidsfullmakt utformas på olika sätt. Om den är generell skriven så kan den omfatta försäljning av bostad. Ett alternativ är att uttryckligen skriva att framtidsfullmakten tillåter eller inte tillåter försäljning av bostaden.

Ditt fall: Ovan nämner du att din mamma skrev en framtidsfullmakt till dig och din syster för att hon tycker att det är jobbigt med just försäljning och kontakt med delägare. Detta uppfyller inte riktigt kravet för en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt upprättas för angelägenheter i framtiden och inte för en specifik angelägenhet när själva givaren tycker att det jobbigt med något. Det är andra typer av fullmakter som omfattas av detta, nämligen en vanlig fullmakt eller en generalfullmakt.

Vanlig- eller generalfullmakt
En generalfullmakt är en fullmakt utan begränsningar. Den ger fullmaktstagaren rätt att göra allt som fullmaktsgivaren själv kan göra. Den kan skiljas från en vanlig fullmakt eftersom den senare endast ger rätt att utföra de handlingar som specificeras i fullmakten. De beslut som fullmaktshavaren fattar åt fullmaktsgivaren är rättsligt giltiga.

Formkrav
Som huvudregel finns det inga särskilda formkrav för fullmakter, om det inte gäller köp, byte eller gåva av fast egendom enligt 2 kap. 27 § 2 st Avtalslagen, AvtL, för generalfullmakter och 2 kap.10 § AvtL. Då ska det vara Skriftlig.

Vem som helst kan utfärda en fullmakt dvs. upprätta dokumentet. Sedan ska fullmakten undertecknas av fullmaktsgivaren som givetvis är den som bestämmer huruvida en fullmakt ska upprättas eller inte. Bevittning är inte nödvändig om det inte gäller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.

Viktig! För att en generalfullmakt ska vara giltig vad gäller försäljning av fast egendom eller bostadsrättslägenhet, måste det framgå att fullmakthavaren har givits rätt att sälja lägenheten. Lägenhetens beteckning måste även framgå av fullmakten.

Sammanfattning
Svaret på din fråga är således att en framtidsfullmakt omfattar försäljning av bostad så ytterligare fullmakt behövs inte vid signeringen. Hursomhelst, tror jag att den fullmakten ni behöver är antingen en vanlig fullmakt – för den specifika rättshandlingen eller en generalfullmakt som ger er rätt att göra allt som er mamma själv kan göra. Det är viktig att påpeka i dessa fullmakter att ni har er befogenhet omfattar försäljning av lägenheten.

Hoppas att du känner att du har fått vägledning i din fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98667)