Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

FRÅGA
Hur vet jag vad som är allmän handling inom skolan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen om allmänna handlingar?

Det din fråga verkar syfta på i juridiska termer är offentlighetsprincipen, vilket innebär rätten att få ta del av allmänna handlingar från myndigheter. Vad som utgör en allmän handling finner man i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) ,hädanefter refererad till som TF. För att vara en allmän handling måste några rekvisit vara uppfyllda som följer nedan.

Är det en handling enligt 2 kap. 3 § TF?Är handlingen allmän enligt 2 kap. 4 § TF? Är den allmänna handlingen omfattad av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), hädanefter refererad till som OSL?Vad innebär det lagen säger om allmänna handlingar?

Ur din fråga framkommer inte vilken information som önskas erhållas från skolan och jag kommer därav redogöra allmänt för det som är centralt att tänka på. När man talar om offentlighetsprincipen är det främst informationen man bedömer när man kontrollerar om det är en handling enligt 2 kap. 3 § TF. Exempel på vad som kan utgöra en handling är ett dokument, en ljudfil eller ett filmklipp. Därefter görs bedömningen av om det är en allmän handling, vilket innebär att man kontrollerar så handlingen är inkommen alternativt upprättad hos myndigheten, se 2 kap. 4 § TF. För upptagningar gäller 2 kap. 6 § TF som innebär att upptagningen är förvarad hos en myndighet om myndigheten med hjälp av tekniska hjälpmedel kan tillgodogöra sig innehållet på upptagningen. Upprättad kan den vara när den har slutbehandlats.

Slutligen måste handlingen genomgå en sekretessprövning i enlighet med OSL. Kapitel 23 i OSL tar specifikt syfte på sekretess inom utbildningsverksamhet och skulle handlingen som önskas erhållas innehålla sådana sekretessbelagda uppgifter kommer dessa inte att lämnas ut.

Sammanfattning

Vad som är en allmän handling inom skolan prövas först enligt 2 kap. TF där det kontrolleras att det är en handling och sedan att den har kommit in till en myndighet. Är dessa kriterier uppfyllda är det en allmän handling. Det sista steget är sedan att kontrollera att innehållet på handlingen inte omfattas av sekretess enligt OSL.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80636)