Ta ut arv i förskott

Hej. Vi är tre syskon. Vår mor är dement och bor på vårdhem. En av oss har fullmakt att sköta hennes ekonomi. Vi är överens och det fungerar bra. Nu börjar dock hälsan vackla hos en av oss syskon, och vi är överens om att hen borde få ut sin del av arvet medan hen har nytta av det. Eventuellt att vi alla tar ut en del av arvet i förtid. Hur fungerar det? är det möjligt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid förskott på arv och om det är möjligt i ert fall. Frågor kring arv regleras i ärvdabalken, ÄB.


Er mor måste själv besluta om förskott på arv

Arv kan tagas av den som lever vid arvlåtarens död, 1 kap. 1§ ÄB.  En av förutsättningarna för arv är därmed att arvlåtaren har avlidit. Precis som du skriver finns det dock en möjlighet att ge förskott på arv genom en gåva, 6 kap. 1§ ÄB. Det är avlåtaren som måste besluta om förskott på arv oavsett vem som sköter ekonomin.


Du skriver i din fråga att er mor är dement och bor på vårdhem. Det kan såklart försvåra den här möjligheten, men innebär inte att hon har minde rätt att själv bestämma om hon vill ge ett förskott på arvet.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det möjligt att ärva i förskott om er mor fattar det beslutet själv och av egen vilja. Det spelar ingen roll att en av er har fullmakt att sköta hennes ekonomi, eftersom pengarna fortfarande tillhör er mor. Utgångspunkten är alltså att ni alla tre ärver när er mor avlider, om hon inte beslutar om annat.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du får gärna vända dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”