Ta saker från dödsbo

FRÅGA
Hej. Mina 2 yngsta barn har " tagit " saker efter min mor alltså dödsboet .... Jag är ensambarn så även den enda arvingen då min far är borta sedan många år. Dessa 2 barn av mina 4 pratar inte med mig sedan några år tillbaks så dem vägen fungerar inte. Mamma hade en inneboende som var på plats när dom hämtade bland annat tavlor, Han påpekade att det inte va tillåtet men min son sa att det skiter vi i bland annat har en tavla med konstnären Bengt Lindström från tror 1942 försvunnit. Bengt är ju en mycket känd konstnär & i ungdomen fattig. Han va kusin med mina kusiners pappa & min pappa hjälpte honom & hans mor att flytta betalade med Tavlan Vet inget värde men för mig ett värde i minnet Vad kan/får jag göra i detta läge Jag står ju som enda arvingen efter mina föräldrar i I dödsboet & bouppteckningen kan ju inte slutföras då det saknas inventarier. Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Att olovligen ta saker ur ett dödsbo är inte tillåtet, det är dödsbodelägarna som ska förvalta boet och det låter som du är ensam dödsbodelägare. Innan bouppteckning avslutats är det dödsboet som äger egendomen och äganderätten till arvingarna (det verkar endast vara du) går normalt över vid själva arvsskiftet, efter bouppteckningen. I vilket fall är det inte ok att dina barn tagit egendom från boet, speciellt inte innan bouppteckningen är färdig och utan ditt samtycke. Det är du ensam som ärver dina föräldrar och inte dina barn, om det inte finns ett testamente som säger annat till exempel. Du kan få hjälp av en boutredningsman eller kontakta polisen för att försöka få tillbaka egendomen. Det är även en möjlighet att du förklarar situationen för dina barn så de ger tillbaka egendomen. De har ingen rätt att ta egendom från boet, de kommer inte ens ärva något om det inte är särskilt föreskrivet, utan det kommer du att göra. Du kan även kontakta juristerna här på Lawlines betaltjänst för ett säkert svar, det är viktigt att alla uppgifter stämmer och att egendom inte saknas i bouppteckningen när du skriver under för då kan du som dödsbodelägare bli anklagad för förskingring eller bedrägeri då du vet att egendom saknas. Jag kan råda dig att prata med barnen och försöka få tillbaka egendomen, om de vägrar är kanske en polisanmälan en sista utväg.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll