FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte27/05/2017

Ta pengar från dödsbo utan samtycke från alla dödsbodelägare eller förskott på arv

Jag och min syster är arvsdelägare. Min syster hade fullmakt över mammas ekonomi. Hon tog ut 15000 på dödsdagen och satte på sitt konto. Bouppteckn hade då ett banksaldo och efter allt så blev det ca 22000 att dela. Hur går jag vidare då systern vägrar erkänna uttaget 15000 som ett arvsförskott. Allt står stilla.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Du skriver att pengarna tagits ut på dödsdagen, om det är före eller efter dödsfallet påverkar om det är förskott på arv eller inte. Om det är en gåva före dödsfallet räknas det som förskott på arv om inte annat var avsett från din mammas sida (se ärvdabalken 6 kap. 1 §).

I samma stund som er mamma dog blev hennes tillgångar till ett dödsbo. Du och din syster är de enda dödsbodelägarna, som jag förstår det. Det innebär att ni båda måste vara överens om att ta ut pengar/föremål ut dödsboet (se ärvdabalken 18 kap. 1 §). Det innebär att om pengarna fördes över efter dödsfallet kan din syster ha gjort sig skyldig till förskingring när hon tagit pengar från dödsboets bankkonto utan samtycke från dig (se brottsbalken 10 kap. 1 §). Mitt råd är i såna fall att berätta för din syster om innebörden av det hon gjort, hon själv inser kanske inte att hon kan ha begått ett brott.

Du kan begära om att få en boutredningsman tillsatt hos tingsrätten i staden där er mamma bodde när hon gick bort (se ärvdabalken 19 kap. 1 §). En boutredningsman sköter dödsboet när dödsbodelägarna inte kan komma överens. Mer information om hur man går tillväga finns på Stockholms tingsrätts hemsidan (länk).


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca AxelssonRådgivare