Ta över lån när man ärver fastighet, och ska någon skatt betalas när man ärver?

Mina söner ska överta mit hus efter min död, och behålla det. Hur går övertagandet till med lån tx. Ska det betalas nån reavinstskatt då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar.

Jag tolkar det som att när du går bort ska din fastighet överlåtas genom arv till dina söner. Du funderar nu på hur detta fungerar vad gäller lån och skatter.

Huvudregeln vad gäller lån och skulder är att sådana inte ärvs. Däremot kan dödsboet behöva sälja fastigheten för att betala av lånet för denna. I praktiken skulle det då för eran del vara lättast om dina söner kontaktade den bank som utfärdat lånet och be om att få överta lånet, på så sätt finns inget lån som behövs täckas i dödsboet och dina söner kan då ta över fastigheten och samtidigt ha tagit över lånet hos banken.

Skatt på fastighet

Vad gäller skatten när fastigheter överlåts genom arv gäller att den skattskyldighet som överlåtaren har går över på den som får fastigheten, 44 kap. 21 § Inkomstskattelag [IL].
Din skattesituation kopplat till fastigheten kommer alltså gå över på dina söner. I praktiken innebär detta att när de ärver fastigheten kommer ingen skatt tas ut, när de däremot i framtiden möjligen väljer att sälja fastigheten kommer skatten beräknas på köpeskillingen när du köpte fastigheten. Skatt ska således vid försäljningen betalas på vinsten (obs. att vissa avdrag kan göras från vinsten som förbättringskostnader och mäklararvoden). Skattesatsen är 30 % och av dessa 30 % beskattas enbart 22/30 vid försäljning av privatbostäder, 65 kap. 7 § IL samt 45 kap. 33 § IL.

Exempel: Du köpte fastigheten för 500 000 kr, när ditt arv fördelas till sina söner är fastigheten värd 1 000 000 och när dina söner väljer att sälja vidare fastigheten säljs den för 1 500 000 kr. Skatten kommer då beräknas på vinsten, då räknas anskaffningsvärdet på 500 000 kr, det belopp du köpte fastigheten för. Vinstskatt ska således beräknas på 1 000 000 som är mellanskillnaden på det du betalade för fastigheten och det belopp de säljer den för.

Hoppas du fick svar på din fråga. Varmt välkommen att kontakta oss igen

Med vänliga hälsningar.

Jakob JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”