Semesterresa med barn utan ena förälderns samtycke

2019-06-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag undrar om min sons pappa, kan får neka mig att åka på en veckas semester med våran son i sommar? Vi har gemensam vårdnad och är separerade sen tre år tillbaka. Vi vill åka på en Paketresa i sommar. Jag står för pass och alla kostnader. Pojken vill följa med på resan. Vi har bokat pass tid som pappan godkände först, men nu vill han inte att vi reser. Har han rätt i styra vårt resande ihop tills vår son är 18 år?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kapitlet. Vid gemensam vårdnad ska som huvudregel föräldrarna gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet (FB 6:13). Som utgångspunkt gäller därför att en förälder inte kan åka utomlands med barnen utan den andra förälderns medgivande. Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att i vissa situationer ensamt fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om barnet. Det förutsätter att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdelar för barnet.

Den förälder som bor med barnet (boföräldern) har också enligt lag rätt att själv fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen (FB 6:13 2 st). Båda föräldrarna behöver alltså inte delta i alla vardagliga avgöranden. Kortare utlandsresor räknas till den dagliga omsorgen. Boföräldern har däremot inte rätt att ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En kortvarig semesterresa bör inte anses som ett ingripande beslut. Det går dock inte att säga exakt vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Troligtvis är en resa på 1 vecka att räkna som en kortare utlandsresa.

Boföräldern kan alltså få ta med sig barnet på en kortare utlandsresa, viktigt är dock att barnets kontakt med den andra föräldern inte får kränkas. Det bör alltså vara okej med en kortvarig semester utomlands så länge det inte inkräktar på den rätt barnet kan ha till umgänge med den andre vårdnadshavaren. Sammanfattningsvis innebär detta att då det gäller gemensam vårdnad, och om det gäller en vanlig kortare semesterresa, så är det svårt för den andra föräldern att framföra invändningar utan sakliga skäl. Det behövs inte heller något skriftligt samtycke, men man bör åtminstone informera den andra föräldern.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82613)