Ta egendom ur dödsbo

Min mor gick bort i juli 2019. Det enda hon lämnade efter sig var tavlor. Många värdefulla. Jag fick dem värderade av en firma. När vi tömde hennes lägenhet tog min bror alla tavlor och sa att han skulle komma till mig och vi skulle dela lika. Nu har det snart gått 2 år och han vägrar höra av sig. Kan jag anmäla honom för stöld eller vad ska jag göra? Jag kan inte sova om nätterna pga detta.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur du ska kräva ut ditt arv om din bror tagit hand om alla tillgångar som fanns i dödsboet samt om du kan anmäla din bror för brott om han har tagit egendom ur dödsboet. Eftersom ni ännu inte har delat upp egendomen mellan er utgår jag från att ett arvskifte inte är genomfört. Jag utgår också från att bouppteckning har förrättats, eftersom huvudregeln är att detta ska göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB).

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och brottsbalken (BrB)

Dödsboet äger den avlidnes egendom innan arvskifte och dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta över egendomen
När en person dör övergår skulder och tillgångar som tillhörde den avlidne personen till ett dödsbo. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Dödsbodelägare bestämmer tillsammans hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas. Det görs genom ett så kallat arvskifte. Vid ett arvskifte upprättas ett avtal mellan dödsbodelägarna där det bestäms hur egendomen i dödsboet ska fördelas mellan arvingarna (23 kap. 1 § ÄB). Innan dess att ett arvskifte har ägt rum är det dödsboet som äger den avlidnes egendom. Det är dödsbodelägarna som ska förvalta den egendom som ingår i dödsboet. Förvaltningen ska ske gemensamt och alla dödsbodelägare ska vara överens om alla förvaltningsåtgärder som vidtas (18 kap. 1 § ÄB).

Det kan vara brottsligt för en dödsbodelägare att ta egendom ur dödsboet innan arvskifte ägt rum
Det är otillåtet för en dödsbodelägare att tillägna sig egendom som ingår i dödsboet, eftersom äganderätten normalt sett inte övergår från dödsboet till arvingarna förrän ett arvskifte äger rum. Om en dödsbodelägare tagit egendom ur dödsboet utan tillåtelse med avsikten att behålla egendomen själv kan det vara fråga om stöld (8 kap. 1 § BrB). Om dödsbodelägaren saknar avsikten att ge sig själv egendomen som tagits kan det istället vara fråga om egenmäktigt förfarande (10 kap. 8 § BrB).

Om arvskifte inte har skett kan en skiftesman utses, som bestämmer hur arvet ska fördelas
En skiftesman har i uppgift att få dödsbodelägarna att komma överens om hur egendomen i dödsboet ska fördelas. Uppstår oenighet om hur arvet ska fördelas kan en dödsbodelägare hos Tingsrätten begära att en skiftesman ska utses. Skiftesmannen kan genomföra ett tvångsskifte av boet. Dödsboets tillgångar används för att betala ersättning till en skiftesman (23 kap. 5 § andra stycket ÄB). Detta innebär att det kommer att kvarstå mindre tillgångar att ärva.

Vad innebär detta för dig
Förutsatt att du och din bror är de enda dödsbodelägarna kan ni själva välja hur ni vill fördela kvarlåtenskapen från er mor. Det görs genom ett arvskifte. Om ni har svårigheter att komma överens om hur fördelningen ska göras är det möjligt att ansöka om en skiftesman som kan hjälpa er att genomföra ett arvskifte. Innan ett arvskifte är genomfört anses den avlidnes egendom fortfarande tillhöra dödsboet. Det är svårt för mig att veta med någon säkerhet om din bror kan ha begått något brott, eftersom jag saknar kännedom om alla relevanta omständigheter. Det jag kan säga är att stöld från dödsboet kan bli aktuellt om din bror tagit egendom från dödsboet utan tillåtelse med avsikt att behålla egendomen. Saknas vilja hos din bror att göra egendomen till sin egen kan det istället vara fråga om egenmäktigt förfarande från dödsboet. Om ett arvskifte redan är genomfört kan egenmäktigt förfarande eller stöld fortfarande bli aktuellt – men från dig istället för dödsboet. Om du tror att det din bror har gjort utgör ett brott och du inte får kontakt med honom, kan du alltid göra en polisanmälan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”