Ta del av rättegång utan att närvara i rättssalen?

2020-03-24 i Domstol
FRÅGA
HAR EN BEKANT SOM SKALL DÖMAS I ALINGSÅS TINGSRÄTT HAR JAG MÖJLIGEN ATT FÖLJA DEN UTOM ATT SITTA INNE I RÄTTSALEN
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser som är relevanta vid besvarandet av frågan återfinnes i Rättegångsbalken (RB).

Huvudregel är att rättegångar ska vara offentliga

I svensk rätt är utgångspunkten att rättegångar ska vara offentliga, se 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 2 kap. 11 § andra stycket Regeringsformen. Detta är för att allmänheten ska kunna granska processen. Om du inte har möjlighet att själv närvara kanske du kan be någon annan som har möjlighet ta sig till rättegången och som då kan rapportera därifrån. Detta förutsätter givetvis att rättegången är offentlig. Domstolen kan i undantagsfall besluta att en rättegång ska hållas inom lyckta dörrar (stängda dörrar).Beslut fattas av domstolen och inte parterna. Domstolen kan exempelvis besluta om lyckta dörrar för att skydda parternas identitet eller integritet. Undantag till huvudregeln framgår av 5 kap. 1 § RB uppräknade situationer. Ofta gäller domstolens beslut om lyckta dörrar för en begränsad tid av rättegången. Media, precis som allmänheten, är då alltså utestängda från rättegångssalen och det innebär således att allmänheten eller pressen inte kan rapportera om vad som sker i rättegångssalen. Utanför rättssalen kan allmänheten och media rapportera, men det råder bl.a. förbud att stå utanför rättssalen och exempelvis fotografera eller filma in i den. Detta gäller från det att målet ropas upp i högtalarna, till dess att alla som närvarat i rättssalen har lämnat den. Detta begränsar således möjligheterna att rapportera, även när tingsrättförhandlingen sker bakom lyckta dörrar.

Det finns ingen möjlighet att följa rättegången på annat sätt. Du kan dock alltid begära ut domen från tingsrätten när den kommer och på så sätt få del av en del av det som framkom under huvudförhandlingen och hur rätten sedan dömde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (453)
2020-12-01 Vad sker under en rättegång?
2020-11-30 Vart vänder man sig för att få resning i avslutat mål?
2020-11-30 Kan man "ogilla" en dom i efterhand?
2020-11-28 Olämpliga ageranden i rättssalen

Alla besvarade frågor (86836)