Ta del av inspelade samtal från 112?

Jag skulle vilja ta del av ett samtal som ringdes till 112 där det handlar om mig och att jag har sårat min dåvarande sambo. Det var sambon som ringde och hon jobbar som skötare på psykiatrisk klinik. Hon har som jag förstått utnyttjat sina kunskaper om vården för att få mig tvångsvårdad trots att jag aldrig uppfyllde alla tre kraven för tvångsvård. Hon påstår att hon bara ringt 112 och inte polisen som det står i mitt vårdintyg. Därför skulle jag vilja ta del av samtalet för att utesluta att ett allvarligt fel begåtts. Läkaren som undersökte mig ljög dessutom för mig när han sa att det var fullt , enligt deras ordning får jag inte vårdas där sambon jobbar. Det var något jag visste och därför frågade jag igen men svaret blev att det var fullt och jag skulle läggas in på annan ort. Jag vill gärna få veta vad som krävs för att jag eller någon annan får ta del av samtalet till 112 som jag vet spelas in.

Kan jag vara tydligare och i så fall berätta vad mer som behövs.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att få ta del av ett nödsamtal som spelats in via 112.

SOS Alarm Sverige AB är ansvariga för numret 112. Samtliga inkommande samtal till 112 har bolaget fått tillstånd genom ett regeringsbeslut att spela in. Dessa inspelningar sparas sedan i 3 månader.

SOS Alarm Sverige AB är ett aktiebolag och ingen myndighet. Bolaget har ej heller något rättsligt bestämmande inflytande. Därför omfattas inte bolaget av 2 kap. 3 § och 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

Bolaget utövar inte myndighetsutövning och omfattas därför inte inte heller av 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen.

Sammanfattning
SOS Alarm Sverige AB är inte underkastat offentlighetsprincipen. Någon skyldighet för bolaget att lämna ut inspelade samtal föreligger inte.


Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo