Ta del av allmänna handlingar

FRÅGA
Vilka rättigheter har man om man blivit polisanmäld för ett brott utan att bli hörd och det sedan läggs ned av åklagaren, får man tadel av den gjorda anmälan?Jag tycker man borde ha den rättigheten annars kan ju personer okynnesanmäla hur många gånger som helst och man hamnar i något av polisens register (vilket register?) för tidigare anmälda men nedlagda brott.Om någon gör en polisanmälan som saknar grund så måste man väl kunna anmäla den som polisanmält för falsk angivelse eller falsk tillvitelse och då måste man väl kunna få reda på tidigare ev polisanmälningar?
SVAR

Hej Kent! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt Tryckfrighetsförordningen 2 kap. 1 §. Rätten kan att ta del av handlingar som inkommit till polismyndigheten (ex. en anmälan) stadgas i TF 2 kap 3 och 6 §§. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL), se hänv till OSL i TF 2 kap 2 §. Såvida uppgifterna i anmälan inte är sekretessbelagda har du rätt att ta del av innehållet i dessa. Jag hoppas detta besvarar din fråga

Isak Henriksson
Fick du svar på din fråga?