FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen14/03/2022

Ta bort personlig information från Mrkoll.se

Hej får man Ta bort sitt information från mrkll .se

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan ta bort personlig information m.m från Mrkoll.se. För att besvara din fråga kommer "Offentlighetsprincipen" att ligga till grund för min utvärdering. Jag kommer även att förklara hur Mrkoll lagligen kan publicera personuppgifter och domar.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen utgör en fundamental del av Sveriges konstitution. Den innebär enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap § 1 att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. Eftersom domar utgör allmänna handlingar, har myndigheter som huvudregel en skyldighet att lämna ut dessa vid begäran. Därför har Mrkoll tillgång till domar samt uppgifter om enskilda (TF 2 kap § 15).

Samtidigt måste hänsyn tas till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt denna kan man normalt inte publicera personuppgifter på internet på vilket sätt som helst. Ett undantag gäller om en verksamhet har utgivningsbevis, vilken utfärdas av myndigheten för press, radio och TV. Eftersom Mrkoll har ett utgivningsbevis, får de lagligen publicera personuppgifter, information om tidigare domar m.m.

Kan man ta bort personlig information från Mrkoll?

Man man dessvärre inte ta bort information om sig själv manuellt från Mrkoll. Om man önskar ta bort personlig information om sig själv från hemsidan, bör man kontakta Mrkoll och be dem att ta bort uppgifterna. Samtidigt har Mrkoll ingen skyldighet att göra detta, då man har tillåtelse från myndigheterna att publicera informationen. Däremot kan man exempelvis tillfälligt dölja sin utdelningsaddress i Mrkoll under en pågående flytt tills man har hunnit ändra sin adress. Samtidigt finns det få möjligheter att få sin information borttagen från hemsidan om man inte har särskilda skäl, varför det kan vara svårt att nå framgång.

Sammanfattningsvis

Offentlighetsprincipen innebär att Mrkoll får publicera personlig information om folk på hemsidan. Dessutom har Mrkoll ingen skyldighet att följa GDPR, vilket innebär att de inte är skyldiga att radera personuppgifter från hemsidan. Detta gäller såväl personuppgifter som uppgifter om hemadress och domar. Det bästa du kan göra är att kontakta dem via deras kundtjänst. Dock har de ingen skyldighet att ta bort uppgifterna, och det kan vara svårt att uppnå framgång om du inte har särskilda skäl för din begäran.

Om du har flera funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Samer MajidRådgivare