Ta bort ändring i testamente

Hej. Ett gift par och deras ende son har upprättat ett testamente 1989 som säger att när alla dom tre är borta så ärver jag och mina tre syskon hela deras kvarlåtenskap, dvs hus och lösöre. 2003 (hans mor och far gick bort flera år före 2003) gjorde sonen ett tilläggstestamente som säger att jag ska ärva huset och mina syskon delar på lösöret. Nu är vi syskon överens om att vi vill göra som "ursprungs" testamentet var, dvs dela på allt, inklusive fastigheten. Vad krävs för att "döda" det tillägget/ändringen? Sonen börjar bli lite förvirrad och vi vill helst inte ställa till så han förvirras mer, kan vi då riva originalet eller skriva något eget som ger oss alla samma rätt? Eller ska vi kontakta den advokatbyrå som gjort båda testamenten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det gäller ändring eller återkallelse av ett visst förordnande i ett testamente ska detta, enligt 10 kap 6 § ärvdabalken, ske på samma sätt som själva upprättandet. Detta innebär att en ytterligare ändring skulle kräva testatorns samtycke och underskrift i enlighet med 10 kap 1 §. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det hela tiden är testatorns vilja som ska stå i fokus. Även om sonen börjar bli lite förvirrad, har ni som testamentstagare, inte rätt att på egen hand ändra i testamentet. Det framgår inte av din fråga om testatorn är villig att ändra tillbaka testamentet eller inte, men att riva originalet eller skriva något eget skulle inte ändra innebörden av det gällande testamentet.

Om ni vill undvika att förvirra/ställa till det för testatorn kan visserligen du och dina syskon upprätta ett separat avtal som säger att den ärvda fastigheten så småningom ska delas lika er emellan. Detta är en alternativ lösning som skulle kunna få samma juridiska effekt som att ändra tillbaka testamentet till dess utgångsläge. För att allt ska ske på rätt sätt rekommenderar jag er dock att kontakta den advokatbyrå som utfärdat båda era testamenten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning