Sysslomans skadeståndsansvar

2015-09-12 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag förstår inte riktigt vad Handelsbalkens 18 kap 4 § innebär. Är det huvudmannen, den som gav en fullmakt som får skylla sig själv om den fullmäktige sviker? När är det i så fall möjligt att kräva skadestånd från fullmäktige som handlat utanför befogenheten?4 § Haver någon fått fullmakt, att för annan göra och låta, och tager den skada därav, som fullmakt gav; skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg. Är ombudsman av försummelse, eller svek, vållande till skadan; plikte då han, som sagt är.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den huvudregeln som detta lagrum ger uttryck för är att huvudmannen själv får stå för den skada sysslomannen orsakar honom genom en företagen rättshandling under förutsättning att sysslomannen har följt huvudmannens instruktioner. Sysslomannen kan endast undantagsvis hållas ansvarig för den skada som en rättshandling han företagit gentemot sin huvudman orsakat. Sysslomannen skall, för att hållas ansvarig, då ha brustit i sin omsorg om huvudmannens intressen eller svikligen utnyttjat sitt uppdrag till skada för huvudmannen. Har sysslomannen handlat oaktsamt föreligger normalt sett skadeståndsskyldighet och det följer av den allmänna lojalitets- vårdnads- och omsorgsplikt som sysslomannen har, se HB 18 kap. 3 §. Ett skadeståndsansvar kan exempelvis aktualiseras när fullmäktigens befogenhet överskrids, när avtal sluts med någon som inte kan fullgöra avtalet, bristande vård om handlingar eller annan egendom som anförtrotts sysslomannen som ett led i uppdraget eller när fullmäktigen avviker från huvudmannens instruktioner.

Det ovanstående innebär att om sysslomannen handlar å huvudmannens vägnar och handlar i enlighet med den fullmakt han har men en skada ändå uppstår, då är det huvudmannen som får ansvara för den skadan. Beror däremot skadan på att sysslomannen inte har handlat i enlighet med den som följer med uppdraget så är det sysslomannen som får stå för skadan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1363)
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (85301)