Syskonsbarns ansvar vid vid farbors död

FRÅGA
Mina barns far dog förra året, 56 år( vi var skilda) Nu ligger hans bror nedsövd på sjukhus, ingen fru eller barn.Om han avlider, är det mina döttrars ansvar att ta hand om lägenhet o begravning? De har aldrig haft någon kontakt med honom.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon dör bildas ett dödsbo. Ett dödsbo är en persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som existerar fram tills arvskiftet.

I ärvdabalken(ÄB) 18 kap 1 § kan vi utläsa att huvudregeln är att efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare gemensamt ska förvalta dödsboet. Är det dina döttrar som ska ärva broderns kvarlåtenskap är de dödsbodelägare och ska företräda boet mot tredje man.

Om dödsboet begär det kan rätten förordna om att boet ska företrädas av en särskild boutredningsman enligt 19 kap 1 § ÄB.

När någon har avlidit bör personens önskan om kremering och gravsättning så långt det är möjligt efterföljas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller av annan anledning ordnar med gravsättningen 5 kap 1 § begravningslagen. Finns det inte någon efterlevande som ordnar med detta ska kommunen göra det.

Pengar till begravning tas i första hand ur dödsboet, 5 kap 2 § andra stycket begravningslagen.

Vad gäller lägenheten så är den kvarlåtenskap som ingår i dödsboet. Är dina döttrar delägare i dödsboet så är det de som bestämmer vad som ska hända med lägenheten.

Notera att innan syskonbarn får arvsrätt så är den nu avlidne broderns föräldrar rätta arvingar enligt 2 kap 2 § ÄB om de skulle vara i livet.

Sammanfattningsvis så om syskonbarnen till en avliden person ska ärva kvarlåtenskapen är det syskonbarnen som är dödsbodelägare och därmed ansvariga att förvalta dödsboet. Men de kan som sagt utse en särskild boutredningsman.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (944)
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo

Alla besvarade frågor (94216)