Syskons rätt till arv

Fråga angående arvsrätt:

Ett gift par +80 år utan barn. Inget testamente. Deras föräldrarna är döda. Hon har ett syskon och han har tre syskon. När hustrun avled ärvde mannen hela boet.

Fråga: När mannen dör fördelas då kvarlåtenskapen så att hustruns enda syskon ärver hälften och mannens tre syskon den andra halvan av kvarlåtenskapen som delas lika mellan mannens tre syskon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du säger stämmer till viss del, när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning, vilket framgår av 9 kap. 1§ äktenskapsbalken. Det innebär att makarna som utgångspunkt ska få lika mycket i kvarlåtenskap. Som du nämner ärver efterlevande make all egendom i första led (3 kap. 1 § ärvdabalken). Vid efterlevande makens död ärver förste avlidne makens arvingar dennes egendom (3 kap. 2 § ärvdabalken).

Viktigt att veta är dock att den andelen själva arvet utgör i förhållande till efterlevande makes (mannens) egen kvarlåtenskap är den andelen den först avlidnes (hustruns) arvingar får ärva vid efterlevande makes bortgång. Alltså ifall just arvet utgör hälften av efterlevande makes hela egendom så ska den förste avlidnes syskon få hälften av efterlevande makes kvarlåtenskap. Ifall arvet utgjort en annan andel av efterlevande makes gemensamma egendom ex v 1/3 skulle den först avlidna makens syskon ärva 1/3 av efterlevande makes hela kvarlåtenskap vid dennes bortgång (3 kap 2 § tredje stycket ärvdabalken).

I detta fallet beroende på vilken andel arvet utgör av mannens gemensamma egendom ska hustruns enda syskon ärva hela den andelen själv, medan mannens syskon får dela lika på den andelen som tillhörde mannen själv.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000