Syskons möjlighet att bestrida testamente

Jag är sambo med en kille. Vi har inga barn sedan tidigare och inte heller tillsammans. Jag har skrivit ett testamente där jag ger min sambo en större del av mina tillgångar samt några organisationer som också får en viss del.

Mina frågor nu är som följer:

Kan min enda bror (helsyskon) som jag inte längre har någon kontakt med bestrida testamentet (våra föräldrar är döda) och få rätt?

När min sambo sedan dör måste han ge en viss del till min bror eller kan han ge till vem han vill?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida din bror kan bestrida ditt testamente för att få del av kvarlåtenskap som du testamenterat bort till andra personer/ändamål. Jag utgår i mitt svar från att testamentet är giltigt och uppfyller de formkrav som lagen ställer på ett sådant dokument.

Vad säger lagen?

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9:1 ÄB får den som fyllt 18 år själv bestämma vad som ska hända med dennes kvarlåtenskap genom testamente. Huvudregeln är att kvarlåtenskapen kan testamenteras till precis det ändamål eller till de personer som testatorn själv önskar, från detta finns undantag i form av reglerna om laglott. I 7:1 ÄB kan man utläsa att hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge utgör hans laglott. Denna har bröstarvingen en i princip ovillkorlig rätt till och den kan alltså inte testamenteras bort.

Rätt till laglott är det endast bröstarvingar som har. Vilka som är bröstarvingar framgår av 2:1 ÄB. Det är arvlåtarens barn, eller om dessa är döda, barnbarnen osv. Utöver denna grupp finns inga andra som har någon ovillkorlig rätt att ärva något av en avliden persons kvarlåtenskap.

Bedömningen i ditt fall

Det framkommer i din fråga att du har testamenterat bort din kvarlåtenskap till din sambo och till vissa organisationer. Eftersom det saknas bröstarvingar finns det ingen som har någon ovillkorlig rätt till någon laglott, detta betyder att din egendom är fri att testamenteras bort som du själv önskar. Det bör påpekas att du bror alltid kan komma att bestrida testamentet, men det framgår ingen omständighet av din fråga som pekar på att han skulle nå någon framgång med ett sådant bestridande. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om testamentet är giltigt kan din bror inte med framgång bestrida testamentet för att få någon del av din kvarlåtenskap.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning