Syskons efterarvsrätt vid den efterlevande makens förkovran på arvet

2020-07-19 i Efterarv
FRÅGA
har testamente från min syster, hennes man är död sen 25år, hon arbetade 10 år efter hans död, allså ökade hennes besparande.varför dela i två delar efter en man som är död så hans syskon får ärva det hon sparade i 25år till en död man?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur arvet efter din syster kommer att se ut med avseende till hennes avlidne make och dennes syskon. När det kommer till frågor om arv och testamente är det ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag.

Syskons efterarvsrätt vid den efterlevande makens död

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att om en make avlider, och det inte finns ett giltigt testamente, så ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Lever vid tiden av den efterlevande makens död någon bröstarvinge (barn) till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons barn ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta betyder att syskonen till din systers man får dela lika på hälften av din systers kvarlåtenskap. Detta kan man inte "testamentera bort" eftersom andelen från hennes avlidne make ärver hon med fri förfoganderätt, vilket innebär att hon inte har tillåtelse att testamentera bort denna andel av arvet.

Ökningen av boet sedan makens död

Du anger i din fråga att din syster började arbeta vilket innebar att hennes besparingar ökade sedan det att hennes man avled. I sådana situationer gäller det att ökningen enbart läggs till andelen för den efterlevande makens arvingar (3 kap. 4 § första stycket ÄB). I detta fall innebär det att ökningen av boet som din syster arbetade till sig kommer att tillfalla dig och andra eventuella arvingar hon har (t.ex. barn).

Exempel på hur arvsfördelningen kan komma att se ut

Om vi antar att bodelningen mellan din syster och hennes avlidne make uppgick till 1 000 000 kr, delas detta på hälften, vilket innebär att din syster ärver 500 000 kr med fri förfoganderätt medan hennes andel äger hon med full äganderätt. Låt oss anta att din systers man hade två syskon. Dessas andel i din systers dödsbo blir 50 % och då kommer de ärva 500 000 kr, vilket innebär att de vardera får ut 250 000 kr.

Om vi antar att ökningen av boet på grund av din systers arbetande efter hennes makes död var 1 000 000 kr, är boet nu värt 2 000 000 kr. Ökningen på 1 000 000 läggs enbart in i andelen som hennes arvingar ärver, där du är en av dem. Om vi antar att du är hennes enda levande arvinge vid tiden då hon avlider, ärver du alltså 1 500 000 kr och syskonen 500 000 kr.

Om du närmare vill få svar på vad som gäller för just dig och din syster i detta ärende rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (759)
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv
2021-02-10 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamma barn?
2021-02-10 Hur fungerar efterarv?

Alla besvarade frågor (89565)