FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv15/05/2016

Syskons efterarvsrätt samt om kopia på bouppteckning

Min syster dog i dec 2015. Hon var gift. Min syster och hennes man hade inga barn.

Det finns inga testamenten.

Våra föräldrar är döda. Min syster och jag var de enda syskonen.

Jag antar att min systers man har rätt till alla tillgångar så länge han lever och kan disponera tillgångarna, även min systers enskilda egendom, så som han vill.

Fråga 1. När min systers man dör, ärver jag (eller mina barn om jag inte lever) hälften av tillgångarna?

Fråga 2. Jag blev kallad till bouppteckningen men avstod att närvara. Jag kände som om jag gjorde intrång i min svågers personliga förhållanden. Har jag rätt att se bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är precis som du säger att din systers man ärver alla tillgångarna, detta framgår av 3 kap 1 § Ärvdabalken. Enligt 3 kap 2 § Ärvdabalken har din systers arvingar efterarvsrätt. Detta innebär att du får ut ditt arv efter din syster när din systers man går bort. Du får en kvotdel av hans kvarlåtenskap och denna bestäms genom att räkna ut hur stor del av din systers makes tillgångar som utgjordes av arvet efter din syster. Hur stor kvotdelen är bestäms utifrån egendomsförhållandena så som de såg ut vid din systers bortgång. Säg att efter bodelning blev din systers kvarlåtenskap 100 000 och hennes makes tillgångar uppgick till 50 000. Han ärver din syster och har då totalt 150 000. Din kvotdel blir då 100 000/150 000 = 2/3. Detta innebär att när din systers make avlider så får du 2/3 av hans kvarlåtenskap och hans arvingar får 1/3. Värt att tilläga är att din systers man ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att han får disponera över egendom i princip så som han önskar. Han får däremot inte testamentera bort den samt att det finns restriktioner gällande att ge bort egendomen som gåva.

Vad gäller bouppteckningen har du rätt att få ut en kopia på den. En bouppteckning ska lämnas in till Skatteverket för registrering senast 4 månader efter dödsfallet, se 20 kap 1 § Ärvdabalken i kombination med 20 kap 8 § Ärvdabalken. När bouppteckning väl har registrerats blir den en offentlig handling, detta innebär att vem som helst har rätt att få ut en kopia på den. Med tanke på att din syster avled i december 2015 bör bouppteckningen nu vara registrerad. Du kan alltså vända dig till Skatteverket för att beställa en kopia på bouppteckningen.


Ärvdabalken hittar du här


Hoppas att du fick svar på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?