Syskons efterarvsrätt

2016-06-14 i Efterarv
FRÅGA
min moster har avlidit och hon har inga egna barn. hennes make dog 1988 och min mamma dog en vecka efter min moster. Kan hennes framlidne makes syskon göra några anspråk på arv?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Kvarlåtenskapen efter en arvlåtare som var gift tillfaller den efterlevande maken. Detta gäller med undantag för när arvlåtaren har särkullbarn, alltså barn som inte är makarnas gemensamma. Ett särkullbarn har nämligen rätt att utfå sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). När din mosters make avled tillföll alltså hela hans kvarlåtenskap din moster, förutsatt att han inte hade några särkullbarn.

Den efterlevande maken, i detta fallet din moster erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att hon står fri att förfoga över egendomen på alla sätt utom att testamentera bort den. När den efterlevande maken i sin tur går bort har dem med den bästa arvsrätten efter den först avlidne maken rätt till efterarv. Det innebär att de har rätt till en kvotdel av den sist avlidnes förmögenhet (3 kap. 2 § ÄB). Säg att den efterlevande maken har egendom till ett värde av 200 000 och erhåller 100 000 med fri förfoganderätt efter den först avlidne. Då har den först avlidnes arvingar rätt till 1/3 (100 000/300 000) av den efterlevande makens kvarlåtenskap.

Vilka som har den bästa arvsrätten efter den först avlidne maken fastställs enligt den legala arvsordningen. Först på tur står den först avlidne makens bröstarvingar, alltså barn, om sådana finns (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott (2 kap. 2 § ÄB). Om din mosters make inte har någon förälder kvar i livet har alltså hans syskon rätt till hela efterarvet. Lever någon av hans föräldrar har denne rätt till hälften av efterarvet och syskonen i sin tur rätt till den andra hälften. Detta förutsätter att din mosters make inte har några barn som är vid liv.

Din mosters framlidne makes syskon kan alltså göra anspråk på efterarv vad gäller den kvotdel av din mosters kvarlåtenskap som utgör arv efter hennes make.

Alla hänvisningar till lagtext är klickbara länkar som tar dig vidare till relevanta bestämmelser.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (748)
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?
2021-01-12 Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?
2021-01-05 Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?
2021-01-03 Hur mycket ska var och en få i arv och vad händer med värdeökningarna?

Alla besvarade frågor (88227)