Syskons arvsrätt

2021-07-26 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min mamma har varit gift med en man som inte var min pappa. Han har gått bort för några år sedan. Han hade inga egna barn eller gemensamma barn med min mor. Däremot har/hade han syskon. Har dessa syskon någon rätt att göra anspråk på något när min mamma går bort.
SVAR

Hej, tack för din fråga

Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte har funnits eller kommer att finnas något testamente som reglerar förhållandena vid arv, utan har endast Ärvdabalkens regler som utgångspunkt. Jag besvarar frågan genom att dela upp den i två steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Vad hände efter att hennes make gick bort?

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när en make avlider (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I denna bodelning ingår allt giftorättsgods, dvs. allt som inte är enskild egendom. Vad dödsboet efter den avlidne erhåller vid bodelningen tillsammans med övrig egendom (som inte ingått i bodelningen, exempelvis enskild egendom och särskild egendom), utgör kvarlåtenskapen efter den avlidna. Det är dessa egendomar som arvsreglerna därefter omfattar.

Efter den ena makens död ärver efterlevande make med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1–2 § Ärvdabalken). Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Så i det har fallet så har alltså din mor fått ärva kvarlåtenskapen efter hennes make med fri förfoganderätt.

Vad händer efter hennes död?

När din mor avlider så kommer hennes egendom att delas upp mellan den del som utgör arvet efter hennes make och den del som utgör hennes kvarlåtenskap. Arvet efter hennes make som din mor alltså just nu innehar med fri förfoganderätt kommer då att tillfalla hans arvingar (se 3 kap. 2 § Ärvdabalken). Hans arvingar är i det här fallet hans syskon då jag antar att hans föräldrar är döda också (se 2 kap. 2 § Ärvdabalken). Hans syskon har då enbart rätt till en andel och inte till en viss egendom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95664)