Syskons arvsrätt

Hej!

Min mamma har varit gift med en man som inte var min pappa. Han har gått bort för några år sedan. Han hade inga egna barn eller gemensamma barn med min mor. Däremot har/hade han syskon. Har dessa syskon någon rätt att göra anspråk på något när min mamma går bort.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga

Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte har funnits eller kommer att finnas något testamente som reglerar förhållandena vid arv, utan har endast Ärvdabalkens regler som utgångspunkt. Jag besvarar frågan genom att dela upp den i två steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Vad hände efter att hennes make gick bort?

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när en make avlider (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I denna bodelning ingår allt giftorättsgods, dvs. allt som inte är enskild egendom. Vad dödsboet efter den avlidne erhåller vid bodelningen tillsammans med övrig egendom (som inte ingått i bodelningen, exempelvis enskild egendom och särskild egendom), utgör kvarlåtenskapen efter den avlidna. Det är dessa egendomar som arvsreglerna därefter omfattar.

Efter den ena makens död ärver efterlevande make med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1–2 § Ärvdabalken). Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Så i det har fallet så har alltså din mor fått ärva kvarlåtenskapen efter hennes make med fri förfoganderätt.

Vad händer efter hennes död?

När din mor avlider så kommer hennes egendom att delas upp mellan den del som utgör arvet efter hennes make och den del som utgör hennes kvarlåtenskap. Arvet efter hennes make som din mor alltså just nu innehar med fri förfoganderätt kommer då att tillfalla hans arvingar (se 3 kap. 2 § Ärvdabalken). Hans arvingar är i det här fallet hans syskon då jag antar att hans föräldrar är döda också (se 2 kap. 2 § Ärvdabalken). Hans syskon har då enbart rätt till en andel och inte till en viss egendom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”