Syskonbarns rätt till efterarv samt arv med fri förfoganderätt

2018-01-06 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Min far är ensam dödsbodelägare efter sin avlidna fru. Frun hade inga barn menar däremot syskonbarn. Får min far ge mej största delen kontanter och en bostadsrätt. Finns det en begränsning för gåvans storlek?Måste det finnas kvar nåt till efterarvingarna ? (syskonbarn ) Hans önskan är att ge allt till mej sin dotter. Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

När en make enligt 3 kap. ÄB dör och den andre maken ärver den avlidne gör den detta med så kallad fri förfoganderätt. Detta skiljer sig från typfallet vid arv då arvtagaren får full äganderätt till egendomen. Din far kommer alltså ärva sin maka med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt innebär i praktiken bara att kvotdelsrätten som den avlidnes släktingar har inte kan testamenteras bort. Med andra ord är den efterlevande maken fri att göra i princip vad som helst med arvgodset i övrigt. Alltså kan din far skänka dig sitt arv. Din fars makas släktingars rätt till efterarv kommer dock bestå eftersom den inte är knuten till konkret egendom utan bara till en procentandel av din fars framtida kvarlåtenskap.

För att sammanfatta: din far kan skänka dig hela arvet efter sin maka om han så vill. Rätten till efterarv kommer dock din fars makas släktingar kunna göra gällande när din far går bort oavsett.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98669)