Syskonbarns efterarvsrätt

2016-05-15 i Efterarv
FRÅGA
Min farbror gift men inga barn, frun har inga släktingar. Han avlider först. Ärver hans syskonbarn ? När frun avlider.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB) som du finner här.

Kvarlåtenskapen efter en arvlåtare som var gift tillfaller den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Din farbrors fru ärver alltså hela hans kvarlåtenskap. Den efterlevande maken erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne står fri att förfoga över egendomen på alla sätt utom att testamentera bort den (3 kap. 2 § ÄB).

När den efterlevande maken går bort har dem med den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken rätt till efterarv. Det innebär att de har rätt till en kvotdel av den sist avlidnes förmögenhet (3 kap. 2 § ÄB). Säg att den efterlevande maken har egendom till ett värde av 200 000 och erhåller 100 000 med fri förfoganderätt efter den först avlidne. Då har den först avlidnes arvingar rätt till 1/3 (100 000/300 000) av den efterlevande makens kvarlåtenskap.

Vilka som har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken fastställs enligt den legala arvsordningen. Om arvlåtaren som i detta fallet inte har några barn tar dennes föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. Om ett syskon har gått bort tar syskonets barn över rätten att ärva och delar på syskonets arvslott (2 kap. 2 § ÄB). Förutsatt att din farbror varken har föräldrar eller syskon i livet kommer alltså hans syskonbarn vara dem som har bäst arvsrätt efter honom. Det som finns kvar av arvet efter din farbror när hans fru går bort kommer då att tillfalla hans syskonbarn.

Vad gäller arvet efter din farbrors fru kommer även det tillfalla din farbrors arvingar, alltså hans syskonbarn, förutsatt att din farbrors fru inte har upprättat något testamente. Eftersom att din farbrors fru inte har några egna arvsberättigade släktingar går hela arvet till de som är arvsberättigade efter din farbror (3 kap. 8 § ÄB).

Din farbrors arvingar har alltså alltid rätt till den kvotdel av fruns kvarlåtenskap som utgör arv efter din farbror. I det fall frun inte har upprättat något testamente har din farbrors arvingar i stället rätt till hela arvet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Det stämmer mycket väl och jag har nu åtgärdat detta. Tack så mycket för din hjälp med att göra denna tjänst så bra som möjligt! Med vänlig hälsning,
2016-06-06 21:07
Kommentera
Relaterat innehåll