Syskonbarns arvsrätt

Hej, jag hjälper min far att göra en bouppteckning efter sin avlidna far (dvs min farfar).

Farfarn (A) var gift med farmorn (B). B hade med sig ett barn in i äktenskapet (C). Min far (D) blev fosterbarn till A & B i unga år men blev aldrig adopterad och faller därför utanför arvsrätten.

Eftersom A har avlidit och inte har några egna barn så förstod jag det som att hans kvarlåtenskap ärvs av B. Nu säger dock Skatteverket att A:s syskonbarn (syskonen är avlidna) har rätt till efterarv när B i sin tur går bort. Kan B förhindra detta genom testamente eller genom att skänka bort alla sina tillgångar innan sin egen bortgång? Hon vill ju att C ska få ärva alltihop.

För det är väl endast bröstarvingar som har rätt till laglott och som ej kan testamenteras bort? Gör det någon skillnad om hon (B) skänker bort sina tillgångar innan sin egen bortgång eller om det testamenteras bort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid arv gäller att barn är närmaste arvingar och tillhör första arvsklassen. Ifall det inte finns några barn går man över till andra arvsklassen. Den andra arvsklassen består av den avlidnes syskon enligt 2 kap 2 § 2 st Ärvdabalken (ÄB). Om syskonen har avlidit ska eventuella syskonbarn ärva i det avlidne syskonets ställe i enlighet med något som kallas istadarätten. Även syskonbarn tillhör den andra arvsklassen.

B kommer att ärva A i egenskap av efterlevande make. Det framgår av 3 kap 1 § 1 st ÄB. B har rätt att fritt förfoga över arvet under sin levnadstid. Det finns dock undantag. B har inte rätt att genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar. Det framgår av 3 kap 2 § 1 st ÄB. Ifall B genom gåva eller liknande handling minskat sin egendom väsentligt ska arvingarna vid B:s död ur dennes dödsbo få ut pengar motsvarande denna minskning enligt 3 kap 3 § 1 st ÄB.

Det innebär att det inte är möjligt att för B att testamentera bort syskonbarnens arvsrätt. Det är möjligt att ge bort pengarna i gåva. Det kommer dock förmodligen falla under 3 kap 3 § 1 st ÄB och arvingarna kommer troligtvis få ut motsvarande pengar ur B:s dödsbo.

Ifall det inte finns några pengar i dödsboet ska gåvan, till den del den inskränker på arvingarnas rätt, återges till dem enligt 3 kap 3 § 2 st ÄB. En talan om att gåvan ska återgå får dock inte ske 5 år efter att gåvan har mottagits.

Det innebär att förutsättningarna att ge allt till C är begränsade. Enda möjligheten är inga pengar finns i B:s dödsbo pga. gåva och att talan om att gåva ska återgå inte har väckts inom 5 år. Genom testamente är det inte möjligt.

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar

Benjamin

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000