Syskonbarns arvsrätt

2017-10-31 i Testamente
FRÅGA
En bror som är ensamstående utan barn avlider. Nu levande finns: moder, bror, syster och syskonbarn till avliden storebror. Den avlidne har skrivit testamente med procentuell fördelning av arvet mellan de levande syskonen och vissa organisationer, efter att modern fått en fast summa.Har den avlidne storebroderns barn arvsrätt? Dom är inte omnämda i testamentet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv finns främst i ärvdabalken (nedan ÄB).

Lagstadgat arv?

Den som är den avlidnes närmaste arvinge är dennes barn och barnbarn, vilka vanligen kallas bröstarvingar. Detta framgår av 2 kap. 1 § ÄB. I det fall då den avlidne inte har skrivit något testamente är det i förstahand dennes bröstarvingar som ärver kvarlåtenskapen.

Den som är den avlidnes bröstarvinge har enligt lag rätt att få ut sin laglott, vilken utgörs av halva arvslotten, oavsett vad som står i ett testamente. Har laglotten testamenterats bort kan en bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet.

Att träda i någons ställe

Om den avlidne storebrodern finns omnämnd som testamentstagare i testamentet kan det bli aktuellt med att hans barn träder in som arvingar i hans ställe. Det framgår även av lagtext i 11 kap. 6 § ÄB. Bedömningen av om en avliden testamentstagares barn ska träda i dennes ställe sker utifrån testamentet. Högsta domstolen har i ett par avgörande funnit att en avliden testamentstagares arvingar kan träda i dennes ställe.

I ditt fall

Det är bara den avlidnes bröstarvingar som har en lagstadgad arvsrätt. Det betyder att den avlidnes storebrors barn inte har rätt till något arv enligt lag.

Om storebrodern inte finns omnämnd i testamentet har hans barn ingen arvsrätt.

Om storebrodern finns omnämnd i testamentet kan det bli aktuellt att hans barn träder i hans ställe och så ledes ärver hans del istället. Storebroderns barn behöver inte vara specifikt omnämnda i testamentet för att kunna träda i sin pappas ställe. Det sker utifrån en tolkning av testamentet och testatorns vilja.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2932)
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?

Alla besvarade frågor (95782)