Syskonbarnbarns arvsrätt och vad som gäller angående bouppteckning

FRÅGA
HeJ! Har en fråga gällande boupptäckning och arvsrätt.har två syskon.och nu har våran mammas morbror gått bort. Våran mamma lever inte, Han är varken gift eller har barn.Och hans enda syskon är inte heller i livet.ej heller föräldrar.utan dom som finns kvar i livet är 2 syskonbarn,med min mamma som inte lever längre hade dom varit 3 st.Har syskonsbarnsbarn arvsrätt? alltså jag och mina 2 syskon ärver min avlidna mammas del? Tillsammans med hennes två levande syskon.Hur fördelas det isåfall? Om ett testamente är upprättat och arvet går till någon annan,har jag och mina syskon ändå rätt till en viss del? Procent.Vi har inte blivit kallade till bodelning och ingen boupptäckningsman eller släkting har hört av sig. Är det inte lag på att man ska få ett skriftligt brev om hur det hela gått till,vad som står i testamente.? Och uppdelningen osv oavsett om vi skulle bli arvslösa pgr av testamente.Släktingarna som inte hört av sig har sålt mammas morbrors egendom och tömt bohaget.Utan kontakt med några andra ev arvtagare.Om det är så att jag och mina syskon är arvsberättigade,hur kan man gå tillväga för att få reda på testamente och vem som är boupptäckningsman? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Till följd av att din mammas morbror avlidit ska hans egendom fördelas mellan efterlevande arvingar enligt arvsordningen. Eftersom att han inte fick några egna barn, så finns inga arvingar i den första arvsklassen. (ÄB 2 kap. 1 §) Arvet ska alltså fördelas i den andra arvsklassen. (ÄB 2 kap. 2 §) Varken i första eller andra arvsklassen finns någon begränsning av vilka generationer som får ärva utan de är ”öppna”. Syskonbarnbarn träder alltså in i ett avlidet syskonbarns ställe och ärver dennes del.
De två syskonbarnen ska alltså tilldelas 1/3 var av arvet. Du och dina två syskon ska dela lika på er mammas tredjedel och har alltså rätt till 1/9 var av arvet. (ÄB 2 kap. 2 § andra stycket).

Om ett testamente är upprättat för hela arvet har ni tyvärr inte rätt till någon del i det, det är endast s.k. bröstarvingar, alltså barn och barnbarn o.s.v., som inte kan göras helt arvslösa genom testamente.

Gällande bouppteckning är det den person som har den avlidnes egendom i sin vård som ska bestämma tid och ort för förrättandet. Detta kan antingen vara en av dödsbodelägarna eller en boutredningsman som är förordnad att företräda dödsboet. Denna person är även ansvarig för att i god tid kalla samtliga dödsbodelägare, alltså inkluderat ni som arvingar, till förrättningen. Även om det finns ett testamente som gör att ni går miste om arvet ska ni kallas. (ÄB 20 kap. 2 §)
Det ska antecknas i bouppteckningen vilka som närvarat, och om någon kallats men inte närvarat ska bevis för kallelsen bifogas bouppteckningen. (ÄB 20 kap. 3 §) Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket men detta får inte ske om den har utförts felaktigt, vilket den har gjort om du och dina syskon inte har kallats. (ÄB 20 kap. 9 §)

En förklaring till att du och dina syskon inte kallats till bouppteckning skulle kunna vara att den avlidnes tillgångar inte räckte till annat än begravningskostnader och andra utgifter. I detta fall behöver inte bouppteckning förrättas utan kan ersättas av en dödsboanmälan. Då finns inte heller krav på att arvingar ska kallas. (ÄB 20 kap. 8a §)

Jag skulle rekommendera dig att kontakta Skatteverkets bouppteckningsenhet för att få information om eventuell bouppteckning eller dödsboanmälan. Där ska även finnas information om eventuellt testamente och bouppteckningsman. Skatteverket har som myndighet en skyldighet att så långt det är möjligt och lämpligt hjälpa dig att ta tillvara dina intressen inom deras område. (Förvaltningslagen 4 §)

Skulle det vara så att en felaktig bouppteckning har förrättats, finns en möjlighet att göra en tilläggsbouppteckning med rättelse. En sådan ska förrättas inom en månad efter upptäckten av felaktigheten. (ÄB 20 kap. 10 §)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?