Syskon som testamentsvittne

2016-04-09 i Testamente
FRÅGA
Får syskon bevittna en namnteckning om de inte är arvingar till den som upprättat ett testamente eller förekommer i testamentet som personen upprättat?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som rör upprättande av testamente finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. I 10 kap. 4 § ÄB stadgas vilka som inte får lov att vara testamentsvittnen. Ett syskon till en testator, alltså till den som upprättar testamentet får aldrig agera testamentsvittne. Det spelar ingen roll att syskonet själv inte förekommer i testamentet eller är arvinge.

Ett testamente som inte är upprättat enligt lagens regler är ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som är upprättat med ett syskon som vittne är alltså inte giltigt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2679)
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?
2020-11-22 Får en före detta svärson bevittna ett testamente?

Alla besvarade frågor (86385)