Syskon som testamentsvittne

Får syskon bevittna en namnteckning om de inte är arvingar till den som upprättat ett testamente eller förekommer i testamentet som personen upprättat?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som rör upprättande av testamente finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. I 10 kap. 4 § ÄB stadgas vilka som inte får lov att vara testamentsvittnen. Ett syskon till en testator, alltså till den som upprättar testamentet får aldrig agera testamentsvittne. Det spelar ingen roll att syskonet själv inte förekommer i testamentet eller är arvinge.

Ett testamente som inte är upprättat enligt lagens regler är ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som är upprättat med ett syskon som vittne är alltså inte giltigt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan WaldebrinkRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning