Syskon ska dela upp föräldrahem. Kan brors sambo vara med att påverka?

FRÅGA
Vi syskon skall dela upp vårt föräldrahem, har min brors sambo något att säga till om
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av omständigheterna i frågan finns inget som tyder på att din brors sambo har någon annan koppling till bostaden annat än genom din bror. Exempelvis har din brors sambo ingen äganderätt till bostaden av vad som framgår. Därför har jag valt att gå vidare in i sambolagen.

Regler finns kring bodelning, men dessa aktualiseras endast vid ett samboförhållandes upphörande (se 2 § sambolagen). Vad som ingår i en sådan bodelning är endast samboegendom. Enligt Sambolagen är samboegendom den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det är anskaffat för gemensamt bruk (3 § sambolagen) och inte utgör personlig egendom enligt testamente, arv eller gåva (4 § sambolagen). I detta fall finns det inget som tyder på att din bror och hans sambo anskaffade föräldrahemmet för gemensamt bruk. Det utgör alltså inte samboegendom varav din brors sambo inte skulle få rätt till del av bostaden genom bodelning.

Det finns också regler om att en sambo inte får avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta samboegendom utan samtycke från den andra sambon (23 § sambolagen). Vidare får en sambo inte utan den andra sambons samtycke heller exempelvis avhända sig samboegendom som den andra sambon kan få rätt att överta i annat fall. En sådan rätt avser bostad som inte utgör samboegendom men som den andra sambon får rätt att överta efter samboförhållandets upphörande, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (22 § sambolagen). I och med att det rör sig om ett föräldrahem och ingen bostad som din bror och sambo bor i, är det ytterst tveksamt att detta utgör en sådan bostad som beskrivs i 22 § sambolagen. Detta tyder på att din brors sambo inte kan påverka att ni delar upp ert föräldrahem.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2421)
2019-10-16 Köpa ut sin sambo vid en seperation mm.
2019-10-15 Vad innebär surrogat vid bodelning för sambos?
2019-10-14 Hur värderas samboegendom?
2019-10-14 Har sambon rätt till bostaden vid en separation

Alla besvarade frågor (73747)