Syriska handlingars äkthet, personnummer i Sverige etc.

Hej

jag frågar för en väns räkning. Han är nybliven svensk medborgare,tidigare palestinsk flykting från Syrien.

Han har nyligen varit i Syrien och gift sig med en kvinna som har ett ettårigt uppehållstillstånd (okt 2018 - okt 2019) och de bor nu tillsammans i Sverige. Hon är statslös palestinier. Han har nu varit på skatteverket och fått höra att hon inte kan få svenskt personnummer förrän om ett år och att skatteverket inte godkänner vigslar från Syrien. Men hon behöver personnummer för att bli folkbokförd vilket behövs för att kunna börja på SFI. Hon vill förstås komma igång med svenskstudierna snabbt och vill inte vänta sysslolös i ett år på personnummer

Kan det vara så att syriska vigslar inte godkänns i Sverige? Men om de gifter sig i Sverige får hon inte då automatiskt både folkbokföring och personnummer?

Och hur går det till att (helst snabbt) att fixa en svensk vigsel mellan som i detta fall en svensk medborgare och en utländsk statslös boende i Syrien.

Är detta en fråga där det kan vara meningsfullt med att boka tid med jurist för att få snurr på ärendet

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst beklagar jag situationen och förstår att den är frustrerande. Jag kommer här nedan redogöra för dina frågor och sedan ge förslag på hur din vän och hans fru bör gå vidare.

Vad krävs för att få personnummer?

Att skatteverket menar att hon inte kan få personnummer förrän om ett år beror på att man för att få ett svenskt personnummer måste vara folkbokförd i Sverige. Till detta finns ett krav på att man väntas stanna minst ett år i Sverige.

Skälen bakom skatteverkets ståndpunkt

Att skatteverket inte godkänner handlingar från det syriska civilregistret (där registreringen av födslar, dödsfall, äktenskap och skilsmässor registreras) beror på det inbördeskrig som pågått i Syrien sedan 2011. Kriget har haft negativ inverkan på registrets tillförlitlighet, då vissa invånare inte vill eller kan komma i kontakt med den avdelning som ansvarar för registreringar. Dessutom finns det oppositionella grupper som utfärdar egna civilregistershandlingar, vilket undergräver kontrollen av utfärdandeprocessen. Det finns även gråzoner där statsanställda utfärdat dokument precis i samband med/efter att regimen förlorat kontrollen över områden, ibland också kopplat till mutor. Då du nämner att din vän och hans fru är palestinska flyktingar är det möjligt att deras uppgifter dock registreras i GAPAR (General Administration for Palestinian Arab Refugees). Dessa dokument har emellertid samma utformning som handlingar som utfärdats till syriska medborgare (med den skillnaden att det framgår att personen är palestinier). Rent praktiskt gör det dock ingen skillnad vilken av dessa som din vän och hans fru har. Samma problem föreligger med osäkerhet kring handlingarnas tillförlitlighet.

Sammanfattningsvis är det antagligen med anledning av situationen i Syrien och den osäkerhet som finns kring tillförlitligheten i därifrån utfärdade handlingar, som Skatteverket bedömer att det inte är möjligt att fastställa vigselns äkthet.

Är giftermål ett alternativ?

Om din vän inte lyckas visa att han och hans fru faktiskt är gifta, på grund av att skatteverket inte godkänner handlingarna, kan det kanske vara ett alternativ att gifta sig på nytt i Sverige. Normalt sett är nämligen ett redan existerande äktenskap hinder för ett nytt äktenskap. Men är det så att deras äktenskap inte godkänns av skatteverket på grund av tveksamhet kring äktheten i handlingarna, finns det ju inget registrerat äktenskap som hindrar ingåendet av ett nytt. Det bör då kunna vara möjligt att ingå ett i Sverige..

För att din väns fru ska få uppehållstillstånd i Sverige på grunden äktenskap med svensk medborgare, krävs det emellertid att din vän kan försörja de båda. Han ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som de båda kan bo i.

Om din väns fru skulle få uppehållstillstånd

Om din väns fru skulle få uppehållstillstånd till följd av äktenskap med en svensk medborgare, kommer hon förväntas stanna i Sverige i mer än ett år. I så fall kommer hon kunna folkbokföra sig och få ett personnummer i Sverige, och då såklart även börja på SFI.

Det kan vara värt att ta hjälp av en jurist

Som du märker är området knepigt och det finns flera saker din vän och hans fru måste ta hänsyn till i denna situation. Jag skulle råda honom att ta hjälp av en jurist i processen. Min bedömning är att det kommer underlätta avsevärt, förkorta processen men också öka deras chanser.

Vill din vän ha fortsatt hjälp har vi på Lawline jurister som är insatta på området och kan hjälpa honom och hans fru i processen. Är ni intresserade av detta går det bra att maila mig på tora.odin@lawline.se, så återkommer jag med uppgifter om kostnader och hur vi kan bistå med hjälp. Du är självklart även välkommen att återkomma till mig per mail om du skulle ha några följdfrågor eller funderingar kring mitt svar.

Vänligen,

Tora.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000