Syns försök till snatteri i belastningsregistret?

Hej,

För några år sedan (2010) så blev min kompis påkommen med försök till snatteri.

Polisen kom och hon skrev under ett erkännande på platsen och fick sedan komma till polisstationen men efter det blev det aldrig någon påföljd.

Nu behöver hennes blivande arbetsgivare göra ett registerutdrag på henne - och hon undrar om det kommer att ge utslag och hon därför inte kommer att få jobbet på denna myndighet.

Jag tänker att eftersom det är efter 5 år och hon inte fick ngn påföljd så borde det inte vara så - men ni kanske vet bättre?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att snatteri endast är straffbart då den snattade varan förts ut ur butiken och snatteriet är fullbordat, se exempelvis NJA 1973 s. 253. Därför är försök till snatteri inte ett brott och alltså inte straffbart.

I belastningsregistret ska det bland annat registrerats uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, 3 § belastningsregisterlagen.

Sammanfattningsvis så utgör försök till snatteri inte ett brott, därför ska det inte registreras i belastningsregistret. Din kompis kan alltså vara lugn när hennes blivande arbetsgivare gör ett registerutdrag, det kommer inte att synas att hon blev påkommen med försök till snatteri.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo