Syns försök till snatteri i belastningsregistret?

FRÅGA
Hej,För några år sedan (2010) så blev min kompis påkommen med försök till snatteri.Polisen kom och hon skrev under ett erkännande på platsen och fick sedan komma till polisstationen men efter det blev det aldrig någon påföljd.Nu behöver hennes blivande arbetsgivare göra ett registerutdrag på henne - och hon undrar om det kommer att ge utslag och hon därför inte kommer att få jobbet på denna myndighet.Jag tänker att eftersom det är efter 5 år och hon inte fick ngn påföljd så borde det inte vara så - men ni kanske vet bättre?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att snatteri endast är straffbart då den snattade varan förts ut ur butiken och snatteriet är fullbordat, se exempelvis NJA 1973 s. 253. Därför är försök till snatteri inte ett brott och alltså inte straffbart.

I belastningsregistret ska det bland annat registrerats uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, 3 § belastningsregisterlagen.

Sammanfattningsvis så utgör försök till snatteri inte ett brott, därför ska det inte registreras i belastningsregistret. Din kompis kan alltså vara lugn när hennes blivande arbetsgivare gör ett registerutdrag, det kommer inte att synas att hon blev påkommen med försök till snatteri.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85256)