Syns ett nedlagt ärende i belastningsregistret?

FRÅGA
Hej!Jag blev anmäld för stöld för ett par år sedan och polisen förhörde mig och beslutade sedan att lägga ner ärendet utan att det togs vidare till rättegång. Syns detta sedan i belastningsregistret?Med vänlig hälsningKina
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 3 § lagen (1998:620) om belastningsregister (här) uppräknas vilka uppgifter belastningsregistret ska innehålla. Det som skulle kunna passa in på ditt fall är fjärde punkten i lagrummet som gäller åtalsunderlåtelse, vilket åklagaren beslutar om. I ditt fall verkar det dock som att ärendet har lagts ner och att inget åtal har väckts överhuvudtaget, vilket gör att fjärde punkten inte är aktuell. Anmälan angående stölden och förhören bör därför inte synas i belastningsregistret enligt det ovan nämnda lagrummet.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll