Syns böter i belastningsregistret?

FRÅGA
Tjena Lawline, en snabb fråga! När man ska söka jobb på vuxenpsykiatrin så beger de ut ett utdrag ur belastningsregistret, och som jag har uppfattat det så ska de endast se domar vars påföljd är mer än böter. Nu är det så att jag sökte jobb som mentalskötare och blev erbjuden tjänsten, men sen när de fick utdraget från belastningsregistret så syntes mina två ringa narkotikadomar som jag har liggandes. Hur kommer det sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om belastningsregistret hittar du i lag (1998:620) om belastningsregister, även kallad belastningsregisterlagen. Belastningsregistret innehåller information om meddelade domar och beslut. Att belastningsregistret endast innehåller domar vars påföljd är mer än böter är inte riktigt. Enligt 3 § punkt 1 belastningsregisterlagen innehåller registret uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. I ditt fall har du genom en dom dömts för ringa narkotikabrott till böter och detta är anledningen till varför det syns i ditt belastningsregister.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?