Synnerliga skäl för lägenhetsbyte

Hej! Jag undrar om studier på annan ort kan räknas som ett synnerligt skäl för lägenhetsbyte, och alltså göra det möjligt att byta en lägenhet där jag bott kortare tid än ett år? Jag undrar också om det spelar någon roll hur kort jag bott där om det räknas som synnerligt skäl? Tack!

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för lägenhetsbyte finns i hyreslagen (12 kap. Jordabalken). Lägenhetsbyte kan endast genomföras mellan två hyresrätter och i mitt svar utgår jag ifrån att det stämmer med din situation.


När det gäller lägenhetsbyte finns vissa villkor som behöver uppfyllas för att bytet ska kunna genomföras (12 kap. 35 § Jordabalken). Det krävs tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden för att genomföra bytet. En grundförutsättning är att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. En sådan olägenhet kan vara att den nya hyresgästen inte har tillräckliga ekonomiska förutsättningar eller inte är skötsam. I det fall hyresgästen har bott i lägenheten i ett år krävs även beaktansvärda skäl för bytet. Det kan exempelvis vara studier på annan ort. Om hyresgästen eller den som lägenheten ska överlåtas till har bott i sin lägenhet i mindre än ett år krävs i stället synnerliga skäl för bytet. Då krävs betydligt starkare skäl jämfört med vad som gäller vid beaktansvärda skäl. Med synnerliga skäl menas oförutsedda händelser som gör att hyresgästen har ett stort behov av att omgående byta lägenheten. Dödsfall i familjen eller förlorat arbete och därmed försämrade ekonomiska förhållanden är exempel på det. 


Sammanfattning

Studier på annan ort utgör tyvärr inte synnerliga skäl och ett byte är därmed inte möjligt på den grunden om du bott i lägenheten mindre än ett år. Du kan försöka att ändå ansöka om byte hos din hyresvärd men risken är stor att denne nekar bytet, utifrån den information du har uppgett. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 

Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”