Syftet vid anskaffning avgör om bostad utgör samboegendom

FRÅGA
För ca 20 år sedan skulle jag köpa en lägenhet. Jag och min sambo fick inget lån. Jag p g a att jag jobbade halvtid och min sambo för att han hade massa inkassoskulder och bet anm och pågående ärende hos Kronofogden. Därför hjälpte min pappa mig med ett lån på banken så jag kunde köpa en bostadsrätt. Jag står på lånet och har betalat hyran, ränta och amorteringar genom alla år via autogiro från mitt bankkonto. Jag skrev köpekontraktet med säljaren och står som ägare på lägenheten hos bostadsrättsföreningen. Jag och min sambo flyttade in tillsammans. Nu ska vi separera och han vill göra bodelning och kräver halva lägenheten och halva av de möbler o liknande som vi köpt genom åren till oss. Min fråga blir, har han rätt till halva lägenheten trots att det är min pappa som fixade lånet och gjorde att jag kunde köpa en lägenhet över huvudtaget
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag vill börja med att beklaga din jobbiga situation. Din fråga regleras i sambolagen.Sambolagen, (SamboL). Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

Bodelning

När ett samboförhållande upphör kan någon sambo begära bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt 2 och 8 §§ SamboL. Bodelning innebär att egendom som utgör gemensam bostad och gemensamt bohag 3§ SamboL ska delas lika mellan samborna, det är dock inte all egendom som ska delas. Enbart egendom som utgör gemensam bostad och bohag och har införskaffats för gemensam användning delas. Detta skulle alltså innebära att din sambo får hälften av värdet för bostaden och möblerna som finns där. Fritidshus, bilar och privata banktillgångar är inte samboegendom.

Enligt 13 § SL får sambor avräkna skulder vid bodelning, om din pappa har skrivit ett skuldebrev med dig vid tidpunkten för lånet har du därför rätt att avräkna skulden vid bodelning. När man gjort bodelningens andelsberäkning och skuldtäckning så läggs överskottet samman, och delas sedan på två och vardera sambo får hälften av det.

Omständigheterna kring betalning och kontraktshavare

Du skriver att du ensam har betalat föreningsavgiften, amorteringarna och räntan, detta har ingen betydelse för om bostaden utgör samboegendom eller inte. Faktumet att det bara är du som är skriven på köpehandlingen kan ha betydelse om din sambo inte kan bevisa att bostaden köptes för att användas som gemensam bostad, frågan om äganderätten kan slutligen avgöras vid domstol om någon av er ansöker om bodelningsförrättare senast ett år efter att samboförhållande upphörde.

Att du står på kontraktet ensam gör ingen skillnad i avseende om bostaden utgör samboegendom eller inte. Det som sambolagen tar hänsyn till är med vilket syfte bostaden anskaffades. Om den skaffades för att användas som gemensam bostad för dig och sambon, utgör den samboegendom. Den omständigheten att en av samborna tillskjutit medel för hela eller större delen av köpeskillingen är inte tillräcklig som belägg för att avsikten har varit att endast den som betalar bostaden ska äga den som enskild egendom; det kan t.ex. ha varit förutsatt att en del av detta tillskott skulle betraktas som en gåva eller ett lån till den andra enligt NJA 2002 s 2.

Svar

Gemensam bostad och bohag utgör samboegendom och ska delas like vid en bodelning när ett samboförhållande har upphört. Om bostaden köptes för att du skulle bo där själv innan du blev sambo, ingår den inte i samboegendom. Om bostaden däremot är köpt för att användas som gemensam bostad då utgör den samboegendom. Du nämner inte om ni har avtalat bort sambolagen eller har skrivit samboavtal, (samboavtal kan påverka bodelningen) därför utgår jag ifrån att ni inte har något. Det framstår tyvärr som att dit ex har rätt till halva värdet av bostaden och bohaget vid en bodelning.

Ifall du behöver mer hjälp med bodelning eller vill ansöka om övertagande av bostaden rekommenderar jag att du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på bodelning. Om du vill anlita Lawline eller har någon fråga rörande mitt svar är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Hoppas att detta besvarar din fråga och lycka till!

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95746)