FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/09/2018

Svenskt och ryskt medborgarskap för barn fött i Sverige

Hej och tack för en fantastisk sida!

Jag har en fråga gällande medborgarskap.

Situationen ser ut så här: Jag är svensk, och har en rysk sambo. Hon har uppehållstillstånd via anknytning till mig. Nu är hon gravid med beräknad födsel 12:e December. Vi är inte gifta, men planerar att gifta oss. Hon kommer att föda i Sverige. Hur ser det ut med medborgarskap för barnet, och i förlängningen för min sambo? Vad händer om barnet först ges ryskt medborgarskap via moderns anknytning till landet (det går att göra via ryska ambassaden direkt vid födsel). Vår önskan är att barnet ska kunna få dubbla medborgarskap, helst med ryskt först (rysk byråkrati är väldigt noga med vilket medborgarskap barnet har först, det gör stor skillnad).

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

I det fall barnets mor är gift med en man när barnet föds blir maken rättslig far till barnet, enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken.

Om ni inte kommer att vara gifta vid barnets födsel behöver du bekräfta faderskapet till barnet. Det ska ske skriftligen, bevittnas av två personer och godkännas av barnets mor, enligt 1 kap. 4 § föräldrabalken. Faderskapsbekräftelse kan ske innan födseln men socialnämnden brukar vänta med att registrera bekräftelsen tills barnet är fött. När barnet är nyfött fyller barnmorskan i en födelseanmälan som skickas till Skatteverket. En bedömning av barnets medborgarskap kommer att göras då. Om du är bekräftad far till barnet, sedan innan födsel, så kommer barnet att få svenskt medborgarskap, eftersom det räcker med att en av föräldrarna är svensk medborgare, enligt 2 § lag om svenskt medborgarskap. Ni bör ha i åtanke ifall denna process skulle kunna ske snabbare, än att den ryska ambassaden hinner registrera barnet som rysk medborgare.

Om du inte bekräftar faderskapet till barnet innan födelsen kommer barnet registreras utan far i folkbokföringen, när barnmorskan skickat in blanketten. Skatteverket kommer dock underrätta socialnämnden om detta och socialnämnden är skyldiga att försöka utreda vem som är far till ett barn, som är fött av en ogift kvinna, enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken. Angående barnets hemvist så antas det att barnet har samma hemvist som modern, som i ert fall har hemvist i Sverige (en utlänning som kommer hit för att bosätta sig anses ha hemvist här från den tidpunkt han eller hon ansökte om uppehållstillstånd för bosättning, om ansökan därefter bifalls. Hemvistbegreppet förutsätter således att vistelsen i Sverige är legal). Under den här tiden som utredningen är i gång skulle ni teoretiskt sett hinna registrera barnet som rysk medborgare innan ni bekräftar faderskapet. Detta blir dock helt beroende av hur fort processen går i ryska ambassaden. Barnet skulle teoretiskt sett vara "statslös" under den här tiden, vilket Skatteverket/socialnämnden förmodligen inte kommer att tycka om, varför ni i så fall kan vara beredda att diskutera det med dem.

En annan sak att tänka på är att om ni är sambo när barnet föds, så kommer modern per automatik att ha ensam vårdnad om barnet, tills ni anmäler gemensam vårdnad (ofta i samband med faderskapsbekräftelsen), enligt 6 kap. 4 § stycke 2 punkt 1 föräldrabalken.

Angående vilka konsekvenser som skulle uppstå av att barnet först skulle få ryskt medborgarskap i Sverige är svårt att förutspå. Eventuella problem som skulle uppstå borde vara av övergående natur tills barnet även fått svenskt medborgarskap.

Vad gäller medborgarskapet för din sambo, är huvudregeln att din sambo ska (förutom uppfylla punkterna 1–5) ha haft sin hemvist i Sverige i sammanlagt fem år, enligt 11 § punkt 4c lag om svenskt medborgarskap. Däremot kan hemvisttiden förkortas till tre år, efter två års äktenskap med dig, enligt 12 § stycke 1 punkt 2 lagen om svenskt medborgarskapoch tillhörande rättspraxis till regeln. T.ex. om din sambo redan vistats här i ett år nu och ni gifter er, kan hon få svenskt medborgarskap två år efter äktenskapets ingående, men efter den sammanlagda hemvisttiden på tre år.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000