Svenskt medborgarskap vid adoption utomlands?

Hejsan, jag vill adoptera min makes 13-åring. Vi bor i min makes land som skrivit på Haag konventionen. Jag är svensk medborgare. Vi har gemensamma barn med dubbelt medborgarskap. Vad gäller ang möjlighet till svenskt medborgarskap för 13-åringen efter adoptionen? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Haagkonventionen

Haagkonventionen reglerar skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Adoption i ett land som är anslutet till Haagkonventionen blir automatiskt gällande i Sverige. Det krävs ett intyg (s k Haagintyg) som visar att adoptionen gått till på ett giltigt sätt enligt konventionen.

Svenskt medborgarskap efter adoption?

Barn som inte har fyllt 12 år får automatiskt medborgarskap i följande situationer (4 § lag om svenskt medborgarskap): 

  • barnet adopteras genom ett beslut i Sverige eller i ett annat nordiskt land
  • barnet adopteras genom ett utländskt adoptionsbeslut som godkänns i Sverige av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
  • adoptionen gäller i Sverige på grund av lag.

Haagkonventionen medför att adoptionen gäller i Sverige enligt lag. När adoptivbarnet har fyllt 12 år, vilket är fallet i din situation, gäller istället att en ansökan måste ske. För svenskt medborgarskap för barn krävs det permanent uppehållstillstånd, eller att barnet bott i Sverige sedan tre år (7 § lag om svenskt medborgarskap). Barn mellan 12 och 18 år och som adopterats av en svensk medborgare brukar däremot i regel beviljas svenskt medborgarskap genom naturalisation. Om barnet är mellan 15 och 18 år krävs det i regel att barnet bott i Sverige i tre år. 

I ditt fall kommer alltså inte svenskt medborgarskap att följa automatiskt för barnet, utan det måste ske en ansökan. Möjligen kan barnet beviljas medborgarskap genom neutralisation, men i annat fall krävs permanent uppehållstillstånd eller bosättning i Sverige under tre år. Hos Migrationsverket finns det mer information.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”