Svenskt medborgarskap och brottslighet

Hej!

Kan man få svenskt medborgarskap om man bott i Sverige i 8 år och begick ett brott för 7 år sen, vilket gav 30 dagars böter? Jag har inte pass från mitt land.

Tack för svar!!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om när du kan få ett svenskt medborgarskap genom ansökan, så kallad naturalisation, finns i 11 § lagen om svenskt medborgarskap. De krav som ställs för att få svenskt medborgarskap i dessa fall är:

- Du ska kunna styrka din identitet.

- Du ska ha fyllt 18 år.

- Du ska ha permantent uppbehållstillstånd i Sverige.

- Du ska ha haft din hemvist i Sverige de senaste 2 åren om du är dansk, finsk, norsk eller isländsk medborgare, 4 år om du har bedömts vara en flykting eller statslös, eller 5 år om du ursprungligen kommer från ett annat land än de som räknats upp nu.

- Haft och kan förväntas komma ha ett hederligt levnadssätt.


Kravet på att styrka sin identitet innebär att du bevisar din identitet. Att identifiera sig sker lättast genom att du visar upp godkänd id-handling, som till exempel pass, men flera, var för sig otillräckliga, handlingar kan sammanlagt räknas som en handling som kan styrka din identitet. Även uppgifter från nära anhöriga kan här förbättra dina chanser att få icke godkända id-handlingar att styrka din identitet. Detta avgörs av Migrationsverket i varje enskilt fall. Om du haft din hemvist i Sverige i 8 år sänks beviskravet något, till att du endast ska göra din identitet sannolik, enligt 12 § 2 st lagen om svenskt medborgarskap. Det är alltså svårare att identifiera sig utan pass, men det går.


Den sista punkten innebär att man förväntas att inte begå brott eller dylikt. Om man som i ditt fall begått ett brott så behöver man vänta ut en viss karenstid innan det går att ansöka om svenskt medborgarskap. Denna karenstids längd varierar beroende på vilken typ av brottslighet det rör sig om. I ditt fall är karenstiden 1 år. Du säger i din fråga att det gått 7 år sedan brottet, vilket innebär att du nu kan ansöka om svenskt medborgarskap, förutsatt att de andra kraven är uppfyllda.


Du kan testa om du kan få ett svenskt medborgarskap här


Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik ClaesonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”