Svenskt medborgarskap för maka och barn då maken är svensk medborgare?

Hej

Min fråga år min fru och min son komma till Sverige 2015-05 men dom har fått uppehållstillstånd i 2018-02

jag är svenska medborgarskap, fråga är kan vi ansöka medborgarskap till min fru och sonen

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om svenskt medborgarskap finns i lag om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen).

Kraven för svenskt medborgarskap

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap, om han/hon har:

- styrkt sin identitet- fyllt arton år, - permanent uppehållstillstånd i Sverige, - hemvist i Sverige, dvs. bott här under en viss tid (sedan två år för nordiska medborgare, fyra år för den som är statslös eller flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen och fem år för övriga utlänningar), och - ha levt ett skötsamt liv i Sverige (11 § medborgarskapslagen).

Om den sökande är gift eller sambo med någon som är svensk medborgare, kan denne ansöka om svenskt medborgarskap efter att ha bott i Sverige i tre år (12 § medborgarskapslagen). Detta är alltså ett undantag från det ovannämnda kravet på hemvist. Kraven finns även angivna på Migrationsverkets hemsida.

Svenskt medborgarskap för utländska barn

Som huvudregel gäller att ett barn som inte är svensk medborgare förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan av den/dem som har vårdnaden om barnet, om barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige, och hemvist i Sverige sedan tre år, eller om barnet är statslöst, två år (7 § medborgarskapslagen).

Mer om svenskt medborgarskap för barn kan du läsa här, på Migrationsverkets hemsida.

Sammanfattning

Det är svårt för mig att ge dig ett tydligt svar eftersom jag inte vet om alla omständigheter. Din fru uppfyller hemvistkravet, dvs. hon har bott i Sverige i tre år. Om hon uppfyller resterande krav, kan hon ansöka om att bli svensk medborgare. Detsamma gäller för din son. För mer information råder jag dig att kontakta Migrationsverket. Denna funktion på verkets hemsida kan vara till hjälp. Där kan du pröva om kraven för medborgarskap är uppfyllda.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000