Svenskt medborgarskap för barn som är EU-medborgare

2019-04-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag är EU medborgare och jag har uppehållsrätt. Jag har bott i Sverige knappt 6 år. Jag har två barn fötts 09.2015 och 05.2018. Vi har ansökt Svensk medborgarskap till barnen som är föd 2015.Jag vill vet om barnen har rätt till Svensk medborgarskap eller nej, eftersom vi som familj har inte PUT.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

I Sverige får ett barn fött efter 1 april 2015 till en svensk förälder automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln. I de fall barn inte får svenskt medborgarskap automatiskt, kan det finnas möjlighet att ansöka om eller lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn

Ett barn som inte automatiskt blir svensk medborgare, kan bli svensk medborgare genom en anmälan. För att barnet ska bli svensk medborgare genom anmälan krävs det att barnet:

- har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort i Sverige.

- har bott i Sverige sedan tre år tillbaka eller två år om barnet är statslös.

- inte har fyllt 18 år.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in. Anmälan ska göras av barnets vårdnadshavare. Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Uppehållsrätt:
Som EU-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Du kan ha permanent uppehållsrätt efter fem år om du har uppfyllt kraven för uppehållsrätt på olika sätt. Till exempel genom att du en tid har studerat och i andra perioder arbetat. Om du arbetar och blir ofrivilligt arbetslös kan du under vissa förutsättningar ha bibehållen uppehållsrätt även under den tid du söker arbete. Det kan även gälla om du är föräldraledig från ditt arbete.

Om du har uppehållsrätt som familjemedlem till en EU-medborgare har du permanent uppehållsrätt om din anhörige har det och ni har bott tillsammans i minst fem år i Sverige.

Barnen måste alltså ha bott i Sverige i fem år och uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap för EU-medborgare och deras familjemedlemmar

Du som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd kan ha möjlighet att ansöka om att bli svensk medborgare.

För att bli svensk medborgare ska du:

- kunna styrka din identitet;

- ha fyllt 18 år;

- ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort;

- ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid);

- ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Om du har barn som är under 18 år och som bor i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig.

För att kunna ta med dina barn i din ansökan ska du ha ensam vårdnad om barnet/barnen eller gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han ska ha lämnat sitt samtycke.

Om du tar med dina barn i din ansökan ska du tänka på att:

- skriva med barnen i din ansökan (skicka inte in en särskild ansökan för barnen);

- de barn som har fyllt 12 år ska samtycka och skriva under på att de vill bli svenska medborgare;

- om barnen inte är födda i Sverige ska du skicka in ett beslut i original som visar att du har ensam vårdnad om barnen;

- du inte behöver betala avgift för barnen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1026)
2020-05-26 Konsekvenser av dubbelt medborgarskap, beskattning, m.m.
2020-05-25 Påverkar en skilsmässa bedömningen av en ansökan om svenskt medborgarskap?
2020-05-24 Har en EU-medborgare med pension rätt flytta till Sverige?
2020-05-23 Måste man tillämpa Begränsningslagen?

Alla besvarade frågor (80337)