Svenskt medborgarskap för barn

2018-01-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej ! jag har en fråga och det så här att hur man måste bo i Sverige för att få medborgarskap och hur räknas den tiden? räkans det efter att man fick putt eller den dagen som du kom till Sverige ? alla frågor gäller om barn !!!tack så mycket!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om medborgarskap finns i Lag om svenskt medborgarskap, när jag i mitt svar hänvisar till MedborgarskapsL så menar jag denna lag.

Jag tolkar det som att din fråga är hur länge ett barn behöver ha bott i Sverige för att kunna få svenskt medborgarskap samt hur man räknar den tiden.

Villkor
Eftersom det gäller barn så krävs att barnet eller barnets vårdnadshavare ansöker om medborgarskap. För att kunna ansöka om medborgarskap ska barnet ha permanent uppehållstillstånd och ha haft sin hemvist i Sverige i tre år, MedborgarskapsL 7 § 1 st. Om barnet är statslöst räcker det att barnet har haft sin hemvist i Sverige i två år.

Hemvist
Svaret på din fråga beror på från vilken tidpunkt barnet kan anses ha sin hemvist här i Sverige. Migrationsdomstolen (MIG) har i ett fall (MIG 2008:17) kommit fram till att det avgörande för när hemvisten är den sökandes avsikt att bosätta sig i Sverige. Om barnets avsikt från början är att stadigvarande bosätta sig i landet så ska barnet anses ha sin hemvist i Sverige från den dag barnet ansökte om uppehållstillstånd. Om barnet först fick tillfälligt uppehållstillstånd och sedan permanent så ska tiden ändå räknas från det att barnet ansökte om uppehållstillstånd första gången (MIG 2008:17).

Sammanfattning
Eftersom det gäller barn så måste barnet ha haft sin hemvist i Sverige i tre år, barnet ska alltså ha vistats i Sverige legalt i 3 år. Barnets hemvist räknas från den dag barnet ansöker om uppehållstillstånd.

Barnet kan alltså ansöka om medborgarskap när det har fått permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige i tre år från den dagen ansökan om uppehållstillstånd gjordes.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1264)
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?
2021-12-31 Vad krävs för att flytta och bosätta sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98546)