Svenskt medborgarskap

2019-03-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min dotter är 17 år och bor i Filippinerna. Hon vill flytta till mig. Jag är född i Filippinerna men svensk medborgare vad skall jag göra
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn kan automatiskt bli svenska medborgare genom födelse, adoption eller om föräldrarna gifter sig. I de fall barn inte får svenskt medborgarskap automatiskt, kan det finnas möjlighet att ansöka om eller lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Automatiskt medborgarskap

Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får:

Ett barn till en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands. Ett barn till en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett var i världen barnet föds.

Svensk medborgare genom att föräldrarna gifter sig

När en utländsk kvinna får ett barn med en svensk man och barnet föds i utlandet, får barnet inte faderns svenska medborgarskap om inte föräldrarna är gifta med varandra.
Om föräldrarna senare gifter sig med varandra blir barnet svensk medborgare (om det då är under 18 år och ogift). Man säger att barnet har blivit svensk medborgare genom legitimation. Det är Skatteverket som registrerar barnet som svensk medborgare. Barnets svenska medborgarskap räknas då från den dag föräldrarna gifte sig med varandra.

Dubbelt medborgarskap

Ett barn som vid födelsen får mammans eller pappans svenska medborgarskap kan få dubbelt medborgarskap. Det gäller när

barnet föds i ett land där lagen säger att alla barn som föds där automatiskt blir medborgare i det landet barnet får den utländska mammans eller pappans medborgarskap vid födelsen.

Barn födda utomlands före 1 april 2015 med svensk pappa

Ett barn som är fött utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma är inte automatiskt svensk medborgare om inte föräldrarna är gifta med varandra. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet.

För att barnet ska bli svensk medborgare genom anmälan krävs det att

pappan är svensk medborgare sedan barnets födelse och barnet inte har fyllt 18 år och det finns ett giltigt fastställt faderskap när anmälan sker.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in. Anmälan ska göras av barnets pappa.

Om ni har gift er efter barnets födelse

Om du och barnets mamma har gift er med varandra efter barnets födelse blir barnet automatiskt svensk medborgare. Då behöver du inte lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Samtycke krävs

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Om barnet har fyllt 12 år ska det skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

Anmälan om svenskt medborgarskap

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015, nummer 321011 - här.

Om barnet inte är folkbokfört i Sverige ska du lämna anmälan till en svensk ambassad eller konsulat. Är barnet folkbokfört i Sverige skickar du anmälan till Migrationsverket.

Du ska alltid skicka med:

intyg om faderskapet och/eller annan likvärdig handling dokument (till exempel pass) som visar ditt medborgarskap vid barnets födelse och vid anmälningstillfället (om du inte är folkbokförd i Sverige) vårdnadsbeslut om du har ensam vårdnad om barnet eller om någon annan än du och barnets mamma är vårdnadshavare.

Om barnet bor i Sverige ska du skicka med:

barnets hemlandspass, resedokument eller främlingspass i original om barnet har ett pass.

Om barnet bor utomlands ska du skicka med:

kopia av hemlandspass, resedokument eller främlingspass om barnet har ett pass födelseattest.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82723)