Svarsblankett juridiskt bindande?

2020-07-31 i Avtal
FRÅGA
Är undertecknad och inlämnad svarsblankett juridiskt bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom det inte framgår närmre av din fråga vad det rör sig om för svarsblankett kan jag inte med säkerhet kan hävda att ett undertecknande skulle innebära att du blir juridiskt bunden. I allmänhet brukar ett avtal som ger uttryck för en ömsesidig partsvilja, vilket undertecknats av båda parterna vara juridiskt bindande och ska således hållas. Beskriv gärna ditt ärende närmre för att kunna få ett mer specifikt svar!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82613)