Svåger/svägerska får inte bevittna framtidsfullmakt

2020-02-14 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag och min man skall skriva en Framtidsfullmakt för varandra, får min svåger och svägerska bevittna Framtidsfullmakten ? Med vänlig hälsningPia Jansson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som får bevittna en framtidsfullmakt regleras i 4 § lag om framtidsfullmakter. Där framkommer att vittnena måste förstå att det rör sig om en framtidsfullmakt och att de måste bekräfta fullmakten med sina underskrifter. Det framkommer också att samma princip som vid bevittnande av testamente ska gälla. Det innebär att vittnena måste vara över 15 år och att de ej får lida av en psykisk störning som leder till att de inte förstår vad de vittnar till. Det innebär också att fullmaktgivarens make/maka, sambo, föräldrar, barn eller svåger/svägerska inte får vittna. Detta framkommer i 10 kap 4 § 1 st ärvdabalken.

Ni får alltså hitta andra personer som kan bevittna era framtidsfullmakter.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll