Surrogat till enskild egendom vid försäljning av fastighet

2016-02-21 i Enskild egendom
FRÅGA
Om man ärver en fastighet som enskild egendom genom testamente. Och sedan säljer denna och köper en bostadsrätt där båda makarna står som ägare på köpekontraktet. Ingår då lägenheten i giftorätten vid en ev skilsmässa.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Den fastighet du ärvt genom testamente utgör enskild egendom enligt äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 1 § p. 3, se här. Vidare anges i 7 kap. 1 § p. 6 att vad som har trätt i stället för sådan enskild egendom också blir makens enskilda egendom om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Detta innebär att om en fastighet som är ena makens enskilda egendom säljs och sedan används pengarna från denna försäljning till att köpa en bostadsrätt, så är även bostadsrätten makens enskilda egendom om inget annat har angivits i testamentet. Bostadsrätten blir då så kallat surrogat till fastigheten. Om även andra pengar som inte kommer från fastighetsförsäljningen används får blir bostadsrätten i stället av så kallad blandad karaktär, det vill säga delvis enskild egendom och delvis giftorättsgods. Men om endast pengar från fastigheten används, förblir bostadsrätten enskild egendom (detta ska dock kunna bevisas i varje led).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (391)
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?
2020-11-07 Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa

Alla besvarade frågor (86869)