Surrogat och avkastning av enskild egendom

Min förälder har i sitt testamente skrivit: 'Vad mina bröstarvingar erhåller i arv och testamente efter mig skall utgöras av enskild egendom. Samma skall gälla avkastningen och substitut av denna egendom." Jag undrar, vad för något är här och ingår i 'enskild egendom', 'avkastningen' och 'substitut'?

Lawline svarar

Tack för din fråga.

Vid äktenskap är huvudregeln att makarnas egendom ingår i giftorättsgodset och därmed ska delas vid en bodelning, 1 § 10 kap äktenskapsbalken. Om någon egendom genom äktenskapsförord eller genom villkor av tredje man är att se som enskild egendom ska den inte ingå i giftorättsgodset och därmed inte delas vid en bodelning, 2 § 7 kap äktenskapsbalken. Dina föräldrar har här genom skrivningen i testamentet gjort klart att det du ärver av dom kommer att vara din enskilda egendom och inte ingå i en eventuell framtida bodelning. 

Med avkastning och surrogat menas att även annan egendom som kan härledas från den ärvda ska anses vara enskild egendom. Om du t.ex. säljer ärvd egendom är ny egendom du förvärvar för försäljningssumman att se som enskild egendom likaså ska avkastning, t.ex. vinstutdelning anses vara din enskilda egendom. 

Bästa hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning