Surogat för fastighet som var enskild egendom

2016-08-04 i Enskild egendom
FRÅGA
Har fått fastighet som enskild egendom i arv. Fastigheten är såld, jag har nu gift mig men vill att köpeskillingen (för)blir enskild egendom. Måste jag upprätta äktenskapsförord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som regler egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 7 kap. 2 § är enskild egendom egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skulle vara mottagarens enskilda. Detta verkar vara fallet med den fastigheten du ärvt. Huvudregeln är att vad som trätt i stället för fastigheten, i detta fallet köpeskillingen, även den är enskild egendom. Detta gäller om inte annat har föreskrivits i testamentet.

Ett problem kan dock vara om köpeskillingen sammanblandas med giftorättsgods på t ex ett bankkonto. I rättsfallet NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar som utgjorde enskild egendom på makarnas gemensamma transaktionskonto. Högsta domstolen ansåg i det fallet att pengarna hade förlorat sin karaktär av enskild egendom då den inte hölls isär ordentligt från giftorättsgodset genom t ex bokföring eller liknande. Det kan därför vara en bra idé att sätta in köpeskillingen på ett separat konto där du bokför att det är köpeskillingen från försäljningen av fastigheten som är på det kontot.

Det kan också vara så att det är föresktivet i testamentet att vad som träder istället för fastigheten inte ska vara enskild egendom, i så fall är inte köpeskillingen det. Då behöver du och din make upprätta ett äktenskapsförord där ni bestämmer att köpeskillingen ska vara din enskilda egendom enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Detta ska göras skriftligen och undertecknas av er båda samt registreras hos Skatteverket.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (384)
2020-10-08 Vem ärver enskild egendom?
2020-09-30 Enskild egendom genom testamente
2020-09-30 Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?
2020-09-22 Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (85208)