FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/09/2016

Suppleants ekonomiska ansvar

Vilket ansvar har jag, som suppleant, om bolaget (vård) får ekonomiska problem och inte kan betala hyra och andra räkningar?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En styrelsesuppleant ska ersätta en ordinarie styrelseledamot om denna avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom eller annan frånvaro, exempelvis utlandsvistelse. I de bolag som ska ha arbetsordning ska styrelsen skriva i arbetsordningen i vilken utsträckning som styrelsesuppleanterna ska delta i styrelsens arbete.

Oavsett vad som står i arbetsordningen ska en styrelsesuppleant alltid träda in när denne har fått meddelande om att någon ordinarie styrelseledamot inte kan sköta sitt uppdrag. En styrelsesuppleant bör hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget för att försäkra sig om att kunna överta skötseln om det blir nödvändigt. Huvudregeln är att en styrelsesuppleant endast ansvarar för beslut som fattas när personen har tjänstgjort i styrelsen. När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har personen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter.

En styrelseledamot och en verkställande direktör kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldiga gentemot aktiebolaget, aktieägare eller andra som berörs av verksamheten i aktiebolaget. Styrelseledamoten och den verkställande direktören ansvarar för skador som har orsakats av oaktsamhet. Aktieägare och andra kan bara få skadestånd om styrelseledamoten eller den verkställande direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Om en styrelseledamot, verkställande direktör eller en suppleant begår ett brott vid utövandet av uppdraget kan dessa dömas till ett personligt betalningsansvar.

Huvudregeln är alltså att en suppleant inte har något ekonomiskt ansvar.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”