Suppleant i styrelse, aktiebolag

2014-12-23 i Bolag
FRÅGA
Jag undrar hur det är med deltagande av suppleanter under styrelsemöten i aktiebolag. Om man är två ledamöter som sitter i styrelsen är det då krav att ha med en suppleant på mötena och vilka är konsekvenserna av att inte ha med någon suppleant utan endast vara två ledamöter? Jag tänker främst på styrelsemöten och konstituerande styrelsemöten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett aktiebolag ska ha en styrelse och reglerna kring denna finns i ABL 8 kap. Styrelsen i privata bolag ska bestå av minst en ledamot. Enligt ABL 8 kap. 3 § ska en suppleant utses om styrelsen har färre än tre ledamöter. Om det inför ett styrelsesammanträde av någon anledning inträffar en omständighet som gör att en styrelseledamot inte kan närva, så ska suppleanten ges tillfälle till detta, ABL 8 kap. 20 §. Kallelse av suppleant måste alltså ske i dessa fall. Underlåtenhet att göra detta är straffsanktionerat enligt ABL 30 kap. 1 § p. 3 om det görs med uppsåt eller av oaktsamhet. Påföljden kan bli böter eller fängelse i högst ett år.

Är ni endast två styrelseledamöter och ni håller ett sammanträde tillsammans behövs med andra ord suppleanten inte kallas. Kan någon av er inte närvara aktualiseras dock bestämmelserna som redogjorts för ovan.

Vänliga hälsningar

Karl-Johan Holmér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll